Databáze chemických látek -Zákon o chemických látkách, 356/2003 Sb.-Adresář firem-Ekonoviny Polarografie

 

 Trimekain

 ( Melichar B., Čeladník M., Palát K., Kňažko L., Nováček L., Sova J.: Chemická léčiva, Avicenum, Praha 1972, str.: 228 )

V ČsL 3 nově uveden jako Trimecainium chloratum a Solutio trimecainii chlorati.

Ochranné známky : Mesdicain, Mesocain, Mesokain

 Trimekain neboli Mesokain jako preparát je možno pokládat svým způsobem za náš domácí objev, přesto, že jeho příprava jako sloučeniny byla již dříve publikována v zahraničí Löfgrenem v r. 1946. Prvenství v komplexním farmakologickém a klinickém zhodnocení jeho vynikajících vlastností i uvedení do širší praktické terapie náleží pravděpodobně našim autorům.

 Base trimekainu je bezbarvá krystalická látka o b.t. 46-48 C. Oficiální hydrochlorid tvoří bílé, jehličkovité krystalky velmi dobře rozpustné ve vodě, dobře v ethanolu, nerozpustné v organických rozpouštědlech. Taje při 137-139 C. Protože je mírně hygroskopický, má se uchovávat v lahvích vzduchotěsně uzavřených. Injekční roztoky vynikají mimořádnou stabilitou, lze je sterilizovat delším varem, i v autoklávu.

 Trimekainu se užívá k infiltrační i svodné anestesii při různých zákrocích v chirurgii, dále v urologii, zubním lékařství apod. Oproti prokainu vyniká rychlejším nástupem, zhruba dvakrát větší mohutností účinku a jeho delším trvání. S výhodou ho lze použít u pacientů prokain nesnášejících, rovněž pak při současném podávání sulfonamidů (neuvolňuje v těle kyselinu 4-aminobenzoovou). Náš Mesocain je k disposici v těchto formách: injekce 0,5% , 1% , a 2% bez adrenalinu, 0,5% , 1% a 2% s adrenalinem. Pro znecitlivění ve stomatologii je určen Mesocain D 2% s adrenalinem 1:50 000, 4% roztok se aplikuje povrchově např. při laryngoskopiích. Dalšími formami jsou 1% oční kapky a Mesocain pro usu veterinario 1% a 2% roztok v 50ml balení s propichovací zátkou. Trimekain je rovněž obsažen v některých složených preparátech jako Histalgon, Euprogan nebo Ketazon inj.

 

 

 

 

 

EuroChem Group Portals © Copyright 2006, email: info[at]eurochem.eu
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk