Databáze chemických látek -Zákon o chemických látkách, 356/2003 Sb.-Adresář firem-Ekonoviny Polarografie

                                       Přírodní alkaloidy z opia

( Melichar B., Čeladník M., Palát K., Kňažko L., Nováček L., Sova J.: Chemická léčiva , Avicenum Zdravotnické nakladatelství, Praha 1972, str.: 164)

 Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic.

 Opium obsahuje asi 25% své váhy alkaloidů. Zpravidla bývají děleny do dvou chemických skupin lišících se i farmakologickými vlastnostmi. Přibližné procentuální zastoupení nejvýznamnějších alkaloidů v opiu uvádí tabulka 1.

 Hlavním opiovým alkaloidem fenanthrenové skupiny je morfin, který mj. zůstává standardem pro hodnocení dalších analgetik.

 Morfin :

 V ČsL 3 je uveden jako Morphinium chloratum a Injectio morphinii chlorati.

 Synonymum a ochranné známky: morfium, Duromorph, Meconium

 Přesto, že je známa syntetická příprava morfinu, získává se dosud výhradně isolací z opia nebo ze suchých makovic a makové slámy. Obsah morfinu v této velmi levné surovině (0,1 - 0,9%) je sice značně nižší než v opiu, avšak její zpracování je výhodné pro země, které by opium musely dovážet. U nás má výroba morfinu z makoviny velmi dobrou úroveň. Většinou se rozdrcená surovina extrahuje zředěným vodným roztokem hydroxidu vápenatého. Alkalita výluhu obsahujícího dobře rozpustnou vápenatou sůl morfinu se poté upraví na pH 9, při kteréžto hodnotě je morfin ve vodě nejméně rozpustný, a protiproudnou extrakcí směsí benzenu a butanolu se tento alkaloid selektivně vyjme. Surový morfin se čistí přesrážením. V poslední době se využívá k isolaci s výhodou iontoměničů.

 Tabulka 1

 Výskyt nejdůležitějších alkaloidů v opiu

 

Skupina Alkaloid Přibližný obsah v % Účinek na
fenanthrenová morfin 10,0 CNS
kodein 0,5
thebain 0,2
benzylisochinolinová papaverin 1,0 hladké svalstvo
noskapin (narkotin) 6,0
narcein 0,3

 

     Přírodní analgeticky účinný morfin je levotočivý. Má 5 asymetrických center (C(5), C(6), C(9), C(13) a C(14)) jimž náleží absolutní konfigurace 5R, 6S, 9R, 13S a 14R. D kruh má židličkovou formu. Synteticky byl (-)-morfin připraven r.1952 Gatesem a Tschudim. (+)-Forma, která byla připravena synteticky v r. 1957 japonskými pracovníky, je neúčinná.

 Vlastnosti :

 Bezvodý hydrochlorid je bílý mikrokrystalický prášek o b.t. 285 - 300 C (rozkl.). Je rozpustný ve vodě (1:25) a methanolu (1:20), méně v ethanolu (1:50), prakticky nerozpustný v ostatních organických rozpustidlech. Uchovává se v dobře uzavřených nádobách, chráněn před světlem.

 Jako silné analgetikum je indikován k potlačení bolesti při zhoubných nádorech, po operacích apod. Jeho tlumivého účinku se využívá v psychiatrii k sedaci psychomotorického neklidu a excitace. U nás se používají Morphin Spofa 1% injekce (1 a 2ml). Je hlavní součástí 2% injekcí Novopon (směs opiových alkaloidů bez balastních látek s konstantním obsahem 50% morfinu) a injekcí Morphin-Atropin Spofa (10mg chloridu morfinia a 0,5mg síranu atropinia v 1 ml). Všechny tyto přípravky podléhají zákonu o opiátech.

 

 Kodein :

 V ČsL 3 je uveden jako Codeinium dihydrogenphosphoricum a Tabuletta codeinii dihydrophosphorici.

 Synonymum a ochranná známka: methylmorfin, Codein Spofa, Codeisan.

 Kodein je methyletherem morfinu. Vyrábí se buď izolací z opia (dělením tzv. Gregoryho soli - směsí hydrochloridů morfinu a kodeinu v poměru asi 9:1) nebo, a to v hlavní míře, polosynteticky - methylací morfinu. Jako činidla se nejčastěji používá hydroxidu trimethylfenylamonného, neboť běžná alkylační činidla (methylhalogenidy, dimethylsulfát) methylují i terciární dusík, čímž vznikají kvarterní amoniové soli.

 Vlastnosti :

 Base kodeinu je krystalická látka o b.t. 157 C. Fosforečnan, který krystaluje s 1-2 molekulami vody, tvoří bílý, nahořklý prášek, tající při 235 C za rozkladu. Lehce se rozpouští ve vodě (1:3,2), těžko v ethanolu (1:270) a velmi těžko v chloroformu a etheru. Uchovává se v dobře uzavřených nádobách, chráněn před světlem.

 Oproti morfinu je kodein 6 až 10krát méně analgeticky účinný, nepůsobí však tak velký útlum dechového centra. Nebezpečí návyku je sníženo na minimum. Používá se většinou jako antitusikum v humánní i veterinární medicině, dále k potencování analgetického účinku antipyretik i k zvládnutí anxiosních stavů v psychiatrii. Codein Spofa tablety obsahují 15 ev. 30 mg fosfátu kodeinu. Je součástí i četných složených přípravků (např. Alnagon, Neuralgen, Kodynal aj.).

 

 

 

 

 

 

EuroChem Group Portals © Copyright 2006, email: info[at]eurochem.eu
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk