Úvod  Předchozí  Další
Katalog nebezpečných chemických látek. Tato ukázková verze slouží pouze k demonstračním účelům a provozovatel neručí za správnost dat.
Máte-li zájem o detailní informace o chemických látkách, využijte server www.toxi.cz.


CAS číslo: 121-57-3 Einecs: 204-482-5 Indexové číslo: 612-014-00-X
Název: Sumární vzorec:
C6 H7 N1 O3 S1
Molární hmotnost:
173.192 g*mol-1
  sulfanilová kyselina
  4-aminobenzensulfonová kyselina
  kyselina sulfanilová
  kyselina 4-aminobenzensulfonová

Symbol: Xi  
R-věta: R 36/38-43
S-věta: S (2-)24-37

Klasifikace: Xi; R36/38
  R43
   ... více informací získáte na  w w w . E u r o C h e m . c z  Předchozí Další