chemlinesMENU chemlines
chemlines Program CHEMAX
chemlines Verze programu
+ CHEMAX LS
+ CHEMAX CLOUD
chemlines Ukázka programu
chemlines Ceník
chemlines Poptávka
chemlines CHEMAX Demo

chemlines     Katalog odpadů     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
CHEMAX - verze programu

CHEMAX - Evidence chemických látek a správce bezpečnostních listů

Chemický informační systém CHEMAX pro správu chemických látek a bezpečnostních listů lze používat ve dvou základních variantách, jako vlastní server umístěný v lokální síti (CHEMAX LS - Local Server) nebo jako vzdálený server přístupný prostřednictvím Internetu (CHEMAX CLOUD Server).

1. CHEMAX LS (Local Server)

CHEMAX LS pracuje v lokální počítačové síti organizace na bázi Client-Server – databáze chemických látek a všechna ostatní data jsou uloženy na centrálním počítači – serveru a uživatelé přistupují k těmto datům ze svých klientských počítačů. Jelikož většina dnešních podniků je takovýmto technickým zázemím již vybavena, nepřináší zavedení systému CHEMAX nároky na další nákup výpočetní techniky. Veškerou funkčnost systému lze v naprosté většině případů implementovat na stávající výpočetní infrastrukturu podniku. Uživatelé systému využívají na svém počítači klientský program, který komunikuje prostřednictvím podnikové sítě se serverem a tím je jim umožněno využívat všechny funkce systému CHEMAX. Každý uživatel se k serveru přihlašuje svým jménem a heslem a v závislosti na přidělených právech získává přidělené funkce (číst, zapisovat, nastavovat parametry systému atd.)

 

2. CHEMAX CLOUD Server

CHEMAX CLOUD využívá servery a databázi dodavatele, ke kterým se klient připojuje prostřednictvím sítě Internet. Uživatelé této moderní varianty služby neplatí za softwarové licence, ale za využití služeb. Tím získává nižší pořizovací náklady a rychlé nasazení systému. Provoz serveru, zálohování, aktualizace a systémový dohled zabezpečuje dodavatel služby. Výhodou je eliminace rizik a rozložení nákladů na software v čase tak, aby nedocházelo ke zbytečnému jednorázovému finančnímu zatížení. Zákazník jednoduše využívá softwarovou funkcionalitu na dálku jako službu a platí provozní náklady, které lze jednoduše přímo odepsat jako provozní náklady na rozdíl od investice do aplikačního softwarového balíku, která se odepisuje několik let. Počáteční náklady jsou zde výrazně nižší. Součástí služby je průběžné vylepšování softwaru a technická podpora. Na zabezpečení dat je kladen zvláštní důraz s tím, že veškerá data jsou v databázi šifrována. 

CHEMAX používá databázi chemických látek TOXI, která obsahuje která obsahuje všechny klasifikované nebezpečné látky dle evropského nařízení CLP.

Evidence chemických látek využívá systém čárových kódů, který usnadňuje práci obsluze zejména při velkém počtu vedených položek. Pro každé balení chemické látky si uživatelé mohou zobrazit a vytisknout vlastní etiketu formátovanou podle legislativních předpisů. Etiketa obsahuje jak zákonem definované položky, tak i položky doplňující, které usnadní práci pří evidencí chemikálií.

11.2.2012 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk