chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
Výstražné symboly nebezpečnosti

Výstražné symboly nebezpečnosti podle směrnice CLP
(1272/2008/ES)

Nařízení CLP zavádí výstražné symboly nebezpečnosti, které se liší od stávajících symbolů nebezpečnosti podle směrnice o nebezpečných látkách.Jak je uvedeno na obrázku níže, barva pozadí a orámování, stejně jako umístění čtverce, se v nařízení CLP v porovnání se směrnicí o nebezpečných látkách (DSD) obvykle změnily.Více o výstražných symbolech naleznete zde>>


 

1. ČÁST 1: FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST

 

1.1 Znak: vybuchující bomba

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS01

 

Oddíl 2.1

Nestabilní výbušniny

Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Oddíl 2.8

Samovolně reagující látky a směsi, typy A, B

Oddíl 2.15

Organické peroxidy, typy A, B

 

1.2 Znak: plamen

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS02

 

Oddíl 2.2

Hořlavé plyny, kategorie 1

Oddíl 2.3

Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2

Oddíl 2.6

Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.7

Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2

Oddíl 2.8

Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F

Oddíl 2.9

Samozápalné kapaliny, kategorie 1

Oddíl 2.10

Samozápalné tuhé látky, kategorie 1

Oddíl 2.11

Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2

Oddíl 2.12

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.15

Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F

 

1.3 Znak: plamen nad kruhem

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS03

 

Oddíl 2.4

Oxidující plyny, kategorie 1

Oddíl 2.13

Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.14

Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3

 

1.4 Znak: plynová láhev

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS04

 

Oddíl 2.5

Plyny pod tlakem:

stlačené plyny;

zkapalněné plyny;

zchlazené zkapalněné plyny;

rozpuštěné plyny.

 

1.5 Znak: korozivita

 

Výstražný symbol (1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS05

 

Oddíl 2.16

Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1

             

1.6 Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro tyto třídy a kategorie fyzikální nebezpečnosti:

 

Oddíl 2.1: Výbušniny podtřídy 1.5

Oddíl 2.1: Výbušniny podtřídy 1.6

Oddíl 2.2: Hořlavé plyny, kategorie 2

Oddíl 2.8: Samovolně reagující látky a směsi, typ G

Oddíl 2.15: Organické peroxidy, typ G

 

 

 

2. ČÁST 2: NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ

 

2.1 Znak: lebka se zkříženými hnáty

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS06

 

Oddíl 3.1

Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 1, 2, 3

 

2.2 Znak: žíravost

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS05

 

Oddíl 3.2

Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C

Oddíl 3.3

Vážné poškození očí, kategorie 1

 

2.3 Znak: vykřičník

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS07

 

Oddíl 3.1

Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4

Oddíl 3.2

Dráždivost pro kůži, kategorie 2

Oddíl 3.3

Podráždění očí, kategorie 2

Oddíl 3.4

Senzibilizace kůže, kategorie 1, 1 A, 1B

Oddíl 3.8

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Podráždění dýchacích cest

Narkotické účinky

 

2.4 Znak: nebezpečnost pro zdraví

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS08

 

Oddíl 3.4

Senzibilizacedýchacích cest, kategorie 1, 1 A, 1B

Oddíl 3.5

Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.6

Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.7

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.8

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1, 2

Oddíl 3.9

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1, 2

Oddíl 3.10

Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1

     

2.5 Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro tyto kategorie nebezpečnosti pro zdraví:

 

Oddíl 3.7: Toxicita pro reprodukci, účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, doplňková kategorie nebezpečnosti


3. ČÁST 3: NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

3.1 Znak: životní prostředí

 

Výstražný symbol

(1)

Třída a kategorie nebezpečnosti

(2)

GHS09

 

Oddíl 4.1

Nebezpečný pro vodní prostředí

— akutně, kategorie 1

— chronicky, kategorie 1, 2

 

Výstražný symbol nebezpečnosti se nevyžaduje pro tyto třídy a kategorie nebezpečnosti pro životní prostředí:

 

Oddíl 4.1: Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3, 4

 

Příklad etikety CLP(1272/2008/ES)

 

Výstražné symboly nebezpečnosti podle směrnice DSD (67/548/EHS)


E: výbušný


 

O: oxidující


 

F+: extrémně hořlavýF: vysoce hořlavý


T+: vysoce toxickýT: toxickýC: žíravýXi: dráždivýXn: zdraví škodlivýN: nebezpečný pro životní prostředí
Příklad etikety DSD (67/548/EHS)

15.10.2012 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk