chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
Odkazy, které by se Vám mohli hodit
ENVI GROUP Portál pro podnikovou ekologii. Poradenství, ekologické audity, odborné publikace.
Databáze DANCE Seznam klasifikovaných látek
Geoportál Portálu veřejné správy - mapové aplikace.
Heis.vuv.cz Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. (mapy, data, informace).
Inisoft - odpady Interaktivní formulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Portal.env.cz Portál životního prostředí ČR.
www.agroenvi.cz/ Portál zemědělství a o ochraně životního prostředí.
www.env.cz/ Ministerstvo životního prostředí.
www.mpo.cz/ Ministerstvo průmyslu a obchodu - informace pro průmysl a stavebnictví.
eur-lex.europa.eu Úřední věstník Evropské unie (právní předpisy EU).
Reachspektrum Informace o REACH.
www.schp.cz Svaz chemického průmyslu České republiky.
SCHP-adaptabilita Informace o REACH.
Ceho.vuv.cz Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce - Centrum pro hospodaření s odpady.
www.ippc.cz Souhrnné informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).
www.irz.cz Stránky integrovaného registru znečišťování životního prostředí.
MŽP Přeshraniční přeprava odpadů - informace, návody, formuláře
R věty R-věty označující specifickou rizikovost
S věty S-věty označující pokyny pro bezpečné nakládání
15.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk