chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Příručka ekologa - snadné řešení podnikové ekologie
 
 
Příručka ekologa - snadné řešení podnikové ekologie Příručka ekologa - snadné řešení podnikové ekologie


Objednávka

 
Ukázka

 
17.3.2010 ETeam
Příručka ekologa

Publikace se zaměřuje na hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, environmentální management EMS.

Hlavním cílem publikace je přinést souhrn povinností a požadavků stanovených právními předpisy, a to bez zbytečných, rozvádějících a nepodstatných informací. Součástí příručky je harmonogram povinností s uvedením termínu plnění a odkazu na právní předpis a kapitolu příručky. Povinnosti ukládané jednotlivými zákony jsou rozšířeny o bližší podmínky stanovené příslušnými prováděcími předpisy. Příručka je v případě legislativních změn flexibilně aktualizována pro zajištění stále platného pracovního materiálu. Publikace je navržena tak, aby vždy obsahovala pouze dostatečný výklad povinností či požadavků a jejich řešení.

Příručka je zaměřena především na podnikatelskou sféru, tzn., že povinnosti např. správních úřadů jsou řešeny pouze v přímém vztahu k podnikům. Příručka je určena zejména technickým ředitelům, podnikatelům, podnikovým ekologům, autorizovaným osobám, odpadovým hospodářům, představitelům enviromentálních systémů řízení, osobám odpovědným za vztah podniku k životnímu prostředí a všem ostatním, kterých se dotýká legislativa podnikové ekologie.

Pro jednodušší vyplňování formulářů, žádostí, hlášení, oznamování apod., jsou veškeré formuláře a tabulky uloženy na dvou doprovodných CD-ROM. CD dále obsahuje platné znění všech souvisejících právních předpisů, praktické příklady provozních řádů, havarijních plánů a další užitečné informace. Eurochem TOXI CD obsahuje kompletní chemickou legislativu a databázi klasifikovaných nebezpečných chemických látek a přípravků dle zákona s možností vyhledávání chemických látek.

Publikace obsahuje EKOAUDIT - vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností bez nutnosti hlubších znalostí legislativy životního prostředí. Nabízí kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost a databázi 5.000 nebezpečných chemických látek TOXI doplněnou kompletní chemickou legislativu.

Publikace je pravidelně aktualizována při změnách legislativních předpisů a vyhlášek. Aktualizace probíhá kvartálně (jaro, léto, podzim, zima) formou doplnění listů u tištěné verze a změnou dokumentů v elektronické formě, kde naleznete také všechny novinky barevně označené. Součástí příručky je i elektronická informační služba EKOnoviny, která Vás bude informovat o aktuálních změnách zákonů a novinkách z oblasti podnikové ekologie. EKOnoviny jsou zasílány odběratelům 1x měsíčně formou emailu

Čtenář si může vybrat ze 2 variant publikace:

  • Verze na CD-ROM (eBook)
  • Verze ON-LINE na Internetu (ON-LINE eBook)

Ukázku první kapitoly publikace "Chemické látky a přípravky" naleznete zde ve formátu Adobe .PDF. Nemáte-li k dispozici Adobe Acrobat Reader, můžete si ho stáhnout zde.

Cena publikace je 2.500,- Kč bez DPH (cena obsahuje publikaci a roční servis - 4x aktualizaci publikace a měsíční servis EKOnoviny)

Chemické látky a přípravky | Odpadové hospodářství | Využití a ochrana vod | Ochrana ovzduší | Nakládání s obaly | Integrovaná prevence | Doprovodné CD-ROM | Environmentální management| Ekologický audit (EKOaudit)

Objednávka publikace Příručka podnikového ekologa

7.2.2005 ENVI GROUP
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam
EKOHelp - vstup pro registrované klienty

Zobrazit služby EKOHelp:
ENVIreport
Příručka ekologa
Vzorová dokumentace
Databáze TOXI

Služby EKOHelp zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky EKOHelp z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat EKOHelp

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr služeb EKOHelp, můžete tak učinit zde>>

11.12.2008 EKOTeam
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk