chemlinesMENU chemlines
chemlines Etikety a výstražné symboly
chemlines Databáze TOXI
chemlines Bezpečnostní list
chemlines Databáze EUROCHEM
chemlines Příručka CLP

chemlines     Katalog odpadů     chemlines
Příručka CLP
 
 
Příručka ekologa - snadné řešení podnikové ekologie Příručka CLP


Objednávka

 
6.6.2011 ETeam
Příručka k nařízení CLP - evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

Elektronická publikace na CD-ROM nabízí chemickou legislativu CLP včetně databáze cca 4.000 chemických látek s možností vyhledávání (názvy látek, CAS čísla, EINECS čísla, indexová čísla, klasifikace dle CLP - H věty, P věty, bezp. značení).

Aktualizované znění z roku 2015

CLP neboli nařízení CLP je nové evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek, který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS). Nařízení CLP pojednává o nebezpečnosti chemických látek a směsí a jak o ní ostatní informovat. Průmyslové společnosti mají za úkol stanovit nebezpečí látek a směsí dříve, než jsou uvedeny na trh, a klasifikovat je v souladu s rozpoznanými druhy nebezpečnosti. Jestliže je látka nebo směs nebezpečná, musí být označena tak, aby pracovníci a spotřebitelé věděli o jejích účincích dříve, než ji začnou používat.

 

Na CD-ROM naleznete:

  • Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí včetně všech jeho novelizací
  • Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek dle uvedeného nařízení s možností vyhledávání
  • Klasifikace a označování látek nebo směsí
  • Nové výstražné symboly nebezpečnosti na chemických výrobcích
  • Bezpečnostní listy - sestavení a vzory
  • Pokyny k nařízení CLP
  • Převodní tabulky

Cena 1.488 Kč  - objednat zde>>

Nyní s dárkem:

K publikaci Příručka CLP Vám přibalíme dárek:

Nabíječku Power Bank Patriot FUEL pro dobíjení Vašeho telefonu s praktickou baterkou pro nouzové osvětlení. 

14.3.2005 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk