chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
EKOnoviny - noviny podnikového ekologa

Elektronický informační servis EKOnoviny přibližuje problematiku podnikové ekologie. Tento servis je nabízen čtenářům formou e-mailových zpráv obsahujících legislativní změny, články na aktuální témata, harmonogram povinností a spoustu dalších informací z oblasti ochrany životního prostředí. Hlavním důvodem k realizaci tohoto produktu je snaha zlepšit informační servis pro naše zákazníky a ostatním poskytnout přehled o hlavních povinnostech v oboru podnikové ekologie a ochrany životního prostředí. EKOnoviny jsou zaměřeny jednotlivé kapitoly podnikové ekologie: Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS).

Měsíčník EKOnoviny vydává společnost Wcontact s.r.o. od roku 2005. V současné době (1Q 2008) evidujeme více než 1800 pravidelných čtenářů.

Při přípravě jednotlivých čísel spolupracujeme s poradenskou společností ENVI GROUP s.r.o., která se zabývá službami v oblasti průmyslové a podnikové ekologie. Hlavní zaměření firmy spočívá v přenosu legislativních povinností a požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí do podnikové praxe. Zkušenosti získané při aplikaci zákonných povinností ve firemní praxi jsou přímo přenášeny do vydavatelské činnosti společnosti. Mezi stěžejní projekt patří tvorba a vydávání odborné publikace Příručka pro oblast životního prostředí.

Společnost Wcontact s.r.o. je dodavatel informačních systémů a IT služeb. Divize Eurochem vyvíjí databázové informační systémy zaměřené na chemický průmysl. V rámci této činnosti vyvíjíme softwarové aplikace pracující s databázemi chemických látek, zpracováváme data pro chemické informační systémy a spravujeme data pomocí nejnovějších databázových technologií.

Pokud projevíte souhlas, budeme Vám nepravidelně, nejvýše však dvakrát měsíčně, zasílat zdarma e-mailové EKOnoviny. Váš souhlas s registrací můžete potvrdit na stránce EKOnovin vyplněním identifikačních údajů v registračním formuláři (Registrace EKOnovin). V případě, že se rozhodnete nevyužívat tento informační servis, můžete ho v budoucnu kdykoli odhlásit.

Věříme, že EKOnoviny budou pro Vás přínosem a že Vám pomohou při plnění povinností na úseku podnikové ekologie a ochrany životního prostředí.

Kontaktní adresa společnosti:

Wcontact s.r.o.
U Královské louky 8
Praha 5, 150 00
Tel./fax: +420 257 310 542
www: www.ekonoviny.cz
Email:
info@ekonoviny.cz

10.10.2007 EKOnoviny
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
PARTNER-QUALIFOOD


KVALITA POTRAVIN

15.12.2005 ETeam [ET]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk