chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
PŘÍRUČKA EKOLOGA - ukázka publikace

PUBLIKACE PŘÍRUČKA EKOLOGA:   Ukázka publikace    Akční nabídka    Objednávka

Přístup k publikaci PŘÍRUČKA EKOLOGA získáte po přihlášení v pravé části obrazovky >>

Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS)

19.3.2009 ETeam
Ekologický audit - EKOaudit

EKOaudit (Ekologický audit) - registr právních požadavků v environmentální oblasti

Cílem úvodního přezkoumání je především zjištění souladu zabezpečení povinností v jednotlivých oblastech životního prostředí s legislativními požadavky s rozčleněním na jednotlivé oblasti životního prostředí:

-          odpadové hospodářství
-          vodní hospodářství
-          nebezpečné chemické látky a přípravky
-          prevence závažných havárií
-          ochrana ovzduší
-          problematika obalů
-          související oblasti

Ekoaudit představuje produkt pro vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností bez nutnosti hlubších znalostí legislativy životního prostředí. EKOaudit představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

Pro zajištění stálé aktuálnosti registru právních požadavků je zajištěn aktualizační servis. Požadavek na aktuálnost stanovuje mimo jiné systém EMS podle normy 14 001. Díky aktualizačnímu servisu nemusíte sledovat legislativní vývoj v oblasti a vždy dostanete včas informace o nových povinnostech či jejich změnách. Perioda aktualizace je čtvrtletí (tj. 4x ročně).

Ekoaudit je uložen ve formátu XLS (Excel) pro snadnou úpravu registru podle Vaší konkrétní potřeby. Jednotlivé povinnosti jsou očíslovány, takže je lehce zjistitelné, zda došlo u Vámi vybraných povinností ke změnám. U jednotlivých povinností je vždy uveden odkaz na § právního předpisu, který povinnost ukládá a dále odkaz na kapitolu Příručka ekologa, kde je uveden výklad a způsob řešení.

Výsledkem vyplnění EKOauditu je podrobná závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva je koncipována jako záznam z hodnocení jednotlivých povinností stanovených právními předpisy s uvedením povinnosti, stupněm splnění a odkazem na příslušnou část právního předpisu. Provedení přezkoumání úrovně zabezpečení povinností včetně identifikace nápravných a preventivních opatření je základním krokem v budování EMS. Závěrečná zpráva jednak vyhodnotí aktuální stav a potřeby a jednak vytvoří detailní soubor právních požadavků. Tento registr nepředstavuje pouze obecný seznam předpisů, ale detailní soubor jednotlivých povinností s možností zajištění garantované aktuálnosti (řízení registru právních požadavků).

Takto vytvořený Registr právních požadavků (RPP) může tvořit přímý doplněk k Registru environmentálních aspektů a ve spojení s publikací Příručka ekologa představuje komplexní dokumentační zajištění identifikace, hodnocení a zajištění environmentálních aspektů.

EKOaudit je součástí publikace Příručka ekologa 

6.9.2006 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk