chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Envireport - informační servis podnikové ekologie
 
 
Envireport Envireport


Registrace
služby

 
Zaslat ukázku
zdarma

 
  • Sleduje změny legislativních předpisů v oblasti podnikové ekologie

  • Informuje o odpadech legislativních změn do podnikové praxe

  • Poskytuje návody na řešení podnikové ekologie

  • Splňuje požadavky normy ISO 14001 v oblasti právních požadavků

24.9.2009 ETeam
ENVIreport - Informační servis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe

ENVIreport vychází 1x měsíčně a přináší přehled změn legislativních předpisů z průmyslové ekologie vždy za uplynulý měsíc. 

  • ENVIreport představuje aktivní službu v oblasti sledování změn právních předpisů a jejich dopadů do povinností firem v oblasti podnikové ekologie
  • ENVIreport za Vás hlídá legislativní změny a pravidelně Vás informuje o jejich dopadech do podnikové praxe
  • ENVIreport je aktivní emailový měsíčník, který řeší změny v legislativě podnikové ekologie za uplynulý měsíc
  • ENVIreport Vám pomůže včas reagovat na legislativní změny a usnadní Vám jejich implementaci do Vaší činnosti
  • ENVIreport splňuje požadavky normy ISO 14001 v oblasti právních požadavků. Zajistí Vám jejich identifikaci, přístup, určení uplatnitelnosti, hodnocení souladu a řízení právních požadavků

Součástí informačního servisu ENVIreport je elektronická publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii, která danou problematiku detailně rozvádí a komentuje. V publikaci jsou jednotlivé povinnosti doplněny o komentáře s odkazy na plná znění právních předpisů, přehled povinností s uvedením příslušných paragrafů a prováděcích právních předpisů a rozbor jednotlivých povinností.

ENVIreport obsahuje 3 základní části:

1. Přehled změn v povinnostech podnikové ekologie
Výpis povinností, které se ve sledovaném období změnily, detailní popisy a komentáře.

2. Změny právních předpisů
Legislativní změny z oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí s odkazy na znění předpisů a informace o platnosti a návaznosti předpisů.

3. Vybrané aktuality a články
Přehled odborných článků a aktualit, které se vztahují k legislativním změnám.

Registrovaným uživatelům je ENVIreport pravidelně zasílán formou emailu. Uživatel má tak zajištěno pravidelné informování o změnách v oblasti podnikové ekologie.

Pro spolehlivé sledování legislativních změn Vám tedy doporučujeme využívat aktivní servis ENVIreport

Cena ročního předplatného činí 1.500 Kč bez DPH - objednat službu ENVIreport můžete zde>>

1.2.2011 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
EKOHelp - vstup pro registrované klienty

Zobrazit služby EKOHelp:
ENVIreport
Příručka ekologa
Vzorová dokumentace
Databáze TOXI

Služby EKOHelp zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky EKOHelp z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat EKOHelp

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr služeb EKOHelp, můžete tak učinit zde>>

11.12.2008 EKOTeam
ENVIreport

ENVIreport 
Informační servis podnikové ekologie25.11.2008 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk