chemlinesMENU chemlines
chemlines Etikety a výstražné symboly
chemlines Databáze TOXI
chemlines Bezpečnostní list
chemlines Databáze EUROCHEM
chemlines Příručka CLP

chemlines     Katalog odpadů     chemlines
Databáze chemických látek EUROCHEM - více než 120.000 chemických látek na jednom místě

Databáze chemických látek EUROCHEM představuje referenční datový zdroj portálu EuroChem. Databáze je sestavena se zřetelem na bezpečné používání chemických látek, proto zde uživatelé naleznou mimo jiné bezpečnostní klasifikace a zákonem stanovené značení obalů chemických látek.

Databáze obsahuje více než 120.000 chemických látek včetně jejich detailního popisu (názvy látek, chemické vzorce, identifikační čísla - CAS, EINECS, indexová čísla).

Součástí portálu EUROCHEM je aplikace CHEMAX, kterou lze využít k přístupu k databázi prostřednictvím Internetu. CHEMAX nabízí rozšířenou funkčnost pro práci s databází - tisk etiket s bezpečnostním značením pro libovolnou chemikálii, evidence chemikálií a bezpečnostních listů. Databáze včetně programu CHEMAX CLOUD FREE je nabízena našim uživatelům ZDARMA.

Tuto službu můžete začít využívat ZDARMA po registraci služby STANDARD portálu EuroChem

Databáze zahrnuje legislativu České republiky a Evropské unie.

Chemické látky lze vyhledávat pomocí nejrůznějších kritérií a vytvářet etikety pro bezpečné značení chemikálií. Etikety lze tisknout na běžných tiskárnách.

Databáze EUROCHEM je rozdělena do dvou verzí:

1. EUROCHEM představuje referenční datový zdroj portálu EuroChem a slouží k demonstračním účelům. Databáze je nabízena uživatelům ZDARMA a provozovatel databáze nijak neručí za správnost dat. Vytištěné etikety zahrnuji značení dle legislativy Evropské unie.

2. TOXI obsahuje cca 4.500 nebezpečných chemických látek podle nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tabulka 3.1 - Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek). Přístup k databázi zajišťuje program CHEMAX.

1.10.2012 Eurochem
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk