chemlinesMENU chemlines
chemlines Etikety a výstražné symboly
chemlines Databáze TOXI
chemlines Bezpečnostní list
chemlines Databáze EUROCHEM
chemlines Příručka CLP

EuroChem nabízí nyní novou službu:
Tisk etiket

včetně výstražných symbolů s bezpečnostním značením pro libovolnou chemikálii. Tuto novou službu si můžete nyní ZDARMA vyzkoušet.

číst celé >>
26.3.2005 ET
chemlines     Katalog odpadů     chemlines
Pomáháme našim klientům při práci s chemickými látkami v souladu s legislativními předpisy

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, má dodavatel chemických látek a směsí, které splňují podmínky pro vyhotovení bezpečnostního listu, povinnost poskytnout bezpečnostní list při uvedení na trh a to v jazyce dotčeného členského státu.

V této oblasti Vám nabízíme profesionální zpracování bezpečnostního listu včetně všech souvisejících činností:

1. Zpracování nového bezpečnostního listu (BL)

• Zpracování BL dle Nařízení ES REACH (1907/2006 ES)
• Nahlašování nebezpečných směsí na Ministerstvo zdravotnictví dle vyhlášky č. 61/2013 Sb.

2. Revize bezpečnostního listu 

• Kontrola obsahu bezpečnostního listu, zejména klasifikace dle CLP
• Převod klasifikace DSD na CLP u nebezpečných chemických látek a směsí
• Úpravu formátu bezpečnostního listu dle nařízení č. 453/2010/ES

3. Překlad bezpečnostního listu

• Provedeme odborný překlad bezpečnostního listu v požadovaných jazykových mutacích všech zemí EU

4. Školení pro nakládání s nebezpečnými látkami

• Vyškolíme vaše zaměstnance pro tvorbu bezpečnostních listů, klasifikaci látek dle CLP a bezpečné zacházení (BOZP)
• Pomůžeme vám při vymezení všech povinností v rámci distribučního řetězce (výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor, atd.)

5. Nasazení informačních systémů pro správu chemických látek

• Zavedeme vám software pro správu chemických látek z bezpečnostních listů ve firmě

6. Návrhy etiket a označení pro obaly chemických výrobků

• Zajišťujeme poradenství pro označování nebezpečných chemických látek a přípravků
• Zpracování a kontrola etiket, a to jak pro přípravky určené pro prodej konečným spotřebitelům, tak i pro přípravky pouze pro profesionální použití

7. Biocidy - poradenství a oznamování dle zákona o biocidech

• Registrační dokumentace pro biocidní přípravky a příprava etiket včetně příbalové informace


Cena služeb je závislá na rozsahu objednávky. Cena zpracování, revize nebo překladu bezpečnostního listu se pohybuje od 1.000 do 3.500 Kč bez DPH.

5.2.2014 Eurochem
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk