chemlinesMENU chemlines
chemlines Program CHEMAX
chemlines Verze programu
+ CHEMAX LS
+ CHEMAX CLOUD
chemlines Ukázka programu
chemlines Ceník
chemlines Poptávka
chemlines CHEMAX Demo

chemlines     Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým...     chemlines
CHEMAX LS (Local Server) – Program pro evidenci chemických látek

CHEMAX LS (Local Server) - program pro centrální evidenci chemických látek v organizaci

CHEMAX LS (Local Server) pracuje v lokální počítačové síti organizace na bázi Client-Server – databáze chemických látek a všechna ostatní data jsou uloženy na centrálním počítači – serveru a uživatelé přistupují k těmto datům ze svých klientských počítačů. Jelikož většina dnešních podniků je takovýmto technickým zázemím již vybavena, nepřináší zavedení systému CHEMAX nároky na další nákup výpočetní techniky. Veškerou funkčnost systému lze v naprosté většině případů implementovat na stávající výpočetní infrastrukturu podniku. Uživatelé systému využívají na svém počítači klientský program, který komunikuje prostřednictvím podnikové sítě se serverem a tím je jim umožněno využívat všechny funkce systému CHEMAX. Každý uživatel se k serveru přihlašuje svým jménem a heslem a v závislosti na přidělených právech získává přidělené funkce (číst, zapisovat, nastavovat parametry systému atd.)

CHEMAX LS

 

 

CHEMAX používá databázi chemických látek TOXI, která obsahuje 20.000 nejběžnějších chemických látek včetně jejich identifikačních čísel, CAS, EINECS, ELINCS a NLP čísel. Databáze TOXI dále obsahuje názvy chemických látek, chemické vzorce, klasifikace a bezpečnostní značení, chemicko-fyzikální vlastnosti atd. Uvedené parametry chemických látek zahrnují platné legislativní předpisy České republiky včetně nového evropského předpisu CLP.

Evidence chemických látek využívá systém čárových kódů, který usnadňuje práci obsluze zejména při velkém počtu vedených položek. Pro každé balení chemické látky si uživatelé mohou zobrazit a vytisknout vlastní etiketu formátovanou podle legislativních předpisů. Etiketa obsahuje jak zákonem definované položky, tak i položky doplňující, které usnadní práci pří evidencí chemikálií.

24.4.2012 chemax
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk