chemlinesMENU chemlines
chemlines Program CHEMAX
chemlines Verze programu
+ CHEMAX LS
+ CHEMAX CLOUD
chemlines Ukázka programu
chemlines Ceník
chemlines Poptávka
chemlines CHEMAX Demo

chemlines     Seminář Chemické látky a přípravky - 7.2.2013     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
CHEMAX - Evidence chemických látek a správce bezpečnostních listů

CHEMAX - Evidence chemických látek a správce bezpečnostních listů

Používání většího množství chemických látek v podniku klade nároky na jejich evidenci, přehled o použití, skladování a značení obalů v souladu s platnou legislativou. Využití informačních technologií zaměřených na problematiku evidence chemických látek zavádí jednoznačná pravidla do tohoto procesu. Používané chemické látky jsou centrálně spravovány databázovým informačním systémem do kterého mají přístup oprávněné osoby např. skladník, logistik, pracovník managementu, laborant, podnikový ekolog, pracovník BOZP atd. V reálném čase pak tito pracovníci mohou sledovat pohyb chemických látek v podniku, jejich využití, získávat informace pro logistiku, bezpečnost práce atd. Systém evidence zabezpečuje nakládání s chemickými látkami v souladu s legislativou a vnitřními pravidly podniku – značení chemických látek, skladování, omezení přístupu k chemickým látkám zpravidla zvláště nebezpečným. Systém pro nakládání s chemickými látkami CHEMAX je klíčový nástroj pro sledování chemikálií nejen v moderní laboratoři, ale i v celé organizaci.

Chcete-li se o programu CHEMAX dozvědět více, kontaktujte nás zde a my vám vše předvedeme. Můžete si také vyzkoušet verzi programu a zaslat nám žádost o přístupové heslo (info@eurochem.cz).

CHEMAX PC

Klíčové funkce systém CHEMAX:

 • Udržuje přehledný seznam všech chemických látek v organizaci a sleduje jejich umístění
 • Ukládá historii použití chemických látek
 • Rychlý přístup k informacím o chemické nebezpečnosti látek
 • Uchovává informace o množství látek (jejich zůstatcích) pro snadné doplňování zásob
 • Sleduje čísla šarží laboratorních vzorků
 • Tisk etiket a čárových kódů
 • Snadné dohledání přesného umístění chemických látek
 • Okamžité zobrazení bezpečnostního listu k chemické látce
 • Sleduje data expirací a brání tak používání látek s prošlou dobou spotřeby
 • Zaznamenává jména osob, které chemické látky používají
 • Zabezpečuje data šifrování

Systém CHEMAX vám pomůže splnit zákonné požadavky nakládání s chemickými látkami, snížit pořizovací náklady na nákup chemických látek a efektivněji spravovat své zásoby. CHEMAX lze používat ve třech variantách, jako vlastní server umístěný v lokální síti (CHEMAX LS - Local Server), jako vzdálený server přístupný prostřednictvím Internetu (CHEMAX CLOUD Server) nebo ve zjednodušené verzi jako Správce bezpečnostních listů.

Etiketa CLP

21.11.2011 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk