chemlinesMENU chemlines
chemlines Aktuality
chemlines O nás
+ Kontakt
+ Podmínky použití
+ Statistika čtenářů
chemlines Nabídka služeb
+ Standard
+ Premium
+ Premium Plus
+ EuroChem EDU
chemlines Semináře
chemlines EKOHELP
chemlines Databáze TOXI
chemlines Reklama
+ Partnerské programy
+ Registrace společnosti
chemlines Objednávky
+ EKOHELP
+ Vzorová dokumentace
+ CHEMAX CLOUD PROFI
+ CHEMAX CLOUD STANDARD
+ Příručka CLP
+ CHEMAX CLOUD START
+ EKOnoviny ZDARMA

chemlines     Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce...     chemlines
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam
Eurochem - katalog chemických látek a laboratorního vybavení

děkujeme Vám za účast na semináři

Výuka klasifikace směsí podle nařízení CLP - 3.-4.11.2014 - PRAHA

Doufáme, že Vás přednášející Ing. Hana Krejsová zaujala svou prezentací a budeme potěšeni, když si na naše semináře najdete čas i v budoucnu. Pro úplnost Vám přikládáme odkazy na texty semináře:

Nařízení CLP

Novely nařízení 1272/2008/EC CLP

Klasifikace směsí

Klasifikace směsížíravost a dráždivost

Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí

Pracovní tabulky

Příklady klasifikace

Klasifikace směsí - obecné doporučení ECHA

 

(texty jsou ve formátu Adobe PDF) S přáním příjemného dne

číst celé >>
7.11.2014 ETeam
Seminář Povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami 21.5.14 PRAHA

Děkujeme všem klientům za účast na semináři Povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami – 21.5.2014 PRAHA.

Doufáme, že Vás přednášející Ing. Hana Krejsová zaujala svou prezentací a budeme potěšeni, když si na naše semináře najdete čas i v budoucnu.

Pro úplnost přikládáme odkazy na texty semináře:

Chemická legislativa

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání - Případová studie

(texty jsou ve formátu ADOBE PDF)

24.5.2014 ETeam
EKOHELP - podnikový ekologický servis - předplatné nyní s dárkem

EKOHELP
Podnikový ekologický servis

Soubor elektronických publikací

PŘEDPLATNÉ EKOHELP DO 31.12.2014 S DÁRKEM


Podnikový ekologický servis EKOHelp vám zajišťuje informace a řešení podnikové ekologie, minimalizuje rizika spojená s chybným postupem a sankce správních úřadů. Představujeme jednotlivé součásti informační služby EKOHelp:

ENVIReport je emailový měsíčník, který přináší přehled změn legislativních předpisů a jejich dopadů do povinností firem v oblasti podnikové ekologie

Povinnosti firem v podnikové ekologii - přehledně zpracované zákonné povinnosti firem

Příručka ekologa je rozsáhlá publikace (dnes již přes 1000 stran textu), která přináší souhrn povinností a požadavků stanovených právními předpisy

Vzorová dokumentace představuje balík nejpoužívanějších dokumentů, které firma potřebuje na úseku podnikové a průmyslové ekologie

Databáze TOXI je databáze chemických látek určena pro práci s nebezpečnými chemickými látkami  

 

Veškeré tyto publikace získáte za paušální cenu 3.500 Kč bez DPH za celý rok tj. 12 měsíců od objednávky. Cena obsahuje 12 vydání emailového měsíčníku ENVIReport s publikací Povinnosti firem v podnikové ekologii, 4 aktualizace publikace Příručka ekologa na CD-ROM nebo Internetu, CD Vzorová dokumentace a roční přístup k databázi TOXI.

registrace

17.12.2013 ETeam
Seminář CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI: velký dvoudenní kurz 22.-23.10.2013 Praha

Děkujeme Vám za účast na semináři CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI: velký dvoudenní kurz - 22.-23.10., Praha. Doufáme, že Vás přednášející Ing. Hana Krejsová zaujala svou prezentací a budeme potěšeni, když si na naše semináře najdete čas i v budoucnu.


Pro úplnost Vám zasíláme odkazy na texty semináře:

Chemická legislativa 10/2013

Dodavatelský řetězec

Nařízení CLP

Označování a balení chemických látek a směsí

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list - návod

Rozšířený bezpečnostní list

Bezpečnostní list - tvorba nového

Ukázky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(texty jsou ve formátu Adobe PDF)    

24.10.2013 ETeam
Seminář Povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami 9.10.2013 - Praha

Děkujeme Vám za účast na semináři Povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami - 9.10. Praha. Doufáme, že Vás přednášející Ing. Hana Krejsová zaujala svou prezentací a budeme potěšeni, když si na naše semináře najdete čas i v budoucnu.


Pro úplnost Vám zasíláme odkazy na texty semináře:

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Návrh novely 258/2000 Sb., ze dne 14. 5. 2013

Rozšířený bezpečnostní list

TOLUEN_ES_1011

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Dodavatelský řetězec

(texty jsou ve formátu Adobe PDF)

10.10.2013 ETeam
Seminář Chemické látky a bezpečnostní list - intenzivní dvoudenní seminář - 29. - 30.5.2013 - Praha

Děkujeme všem za účast na semináři Chemické látky a bezpečnostní list - intenzivní dvoudenní seminář 29. - 30.5.2013 - Praha. Doufáme, že Vás přednášející Ing. Hana Krejsová zaujala svou prezentací a budeme potěšeni, když si na naše semináře najdete čas i v budoucnu.

Pro úplnost Vám zasíláme odkazy na texty semináře:

1.den - 29.5.2013:

Chemická legislativa

Návrh novely 258/200

Označování a balení chemických látek a směsí   

2.den - 30.5.2013:

Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list - návod

Dodavatelský řetězec

Kontrola BL

Tvorba nového BL

Ověření souladu s ES

Expoziční scénáře

(texty jsou ve formátu Adobe PDF)    

31.5.2013 EKOnoviny
Seminář Chemické látky a směsi - chemický zákon, CLP, REACH: povinnosti, klasifikace, balení, označování, bezpečnostní listy Praha 24.4.2013

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za účast na semináři Chemické látky a směsi - chemický zákon, CLP, REACH: povinnosti, klasifikace, balení, označování, bezpečnostní listy - 24.4.2013.

Doufáme, že Vás přednášející Ing. Hana Krejsová zaujala svou prezentací a budeme potěšeni, když si na naše semináře najdete čas i v budoucnu.

Pro úplnost Vám zasíláme odkazy na texty semináře:

Dodavatelský řetězec

Novinky chemické legislativy - duben 2013

Vyhláška 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a detergentech

Bezpečnostní list - kontrola

Označování a balení chemických látek a směsí

Expoziční scénář - co je ES, jak byl tvořen a k čemu slouží

BEZPEČNOSTNÍ LIST Polyesterový tmel

(texty jsou ve formátu Adobe PDF)

 

25.4.2013 ETeam
Skupiny chemických látek nebezpečné podle svých fyzikálně chemických vlastností:

Skupiny chemických látek nebezpečné podle svých fyzikálně chemických vlastností:

a) výbušné látky nebo směsi - látka nebo směs, která může exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňuje plyny, a která za definovaných zkušebních podmínek detonuje, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchuje, pokud je v částečně uzavřeném prostoru,

b) oxidující látky nebo směsi - látka nebo směs, která vyvolává vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými,


c) extrémně hořlavé látky nebo směsi - kapalná látka nebo směs, která má extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, anebo plynná látka nebo směs, která je hořlavá ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku,

d) vysoce hořlavé látky nebo směsi:

1. látka nebo směs, která se může samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie,

2. pevná látka nebo směs, která se může snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a která pokračuje v hoření nebo shoří po jeho odstranění,

3. kapalná látka nebo směs, která má velmi nízký bod vzplanutí,
4. látka nebo směs, která ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňuje vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

e) hořlavé látky nebo směsi - hořlavou je kapalná látka nebo směs, která má nízký bod vzplanutí,

f) vysoce toxické látky nebo směsi - látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobuje smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

g) toxické látky nebo směsi - látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobuje smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

h) zdraví škodlivé látky nebo směsi - látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží může způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

i) žíravé látky nebo směsi - látka nebo směs, která může zničit živé tkáně při styku s nimi,

j) dráždivé látky nebo směsi - látka nebo směs, která může při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemá žíravé účinky,

k) senzibilizující látky nebo směsi - látka nebo směs, která může při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo směsi vzniknou charakteristické nepříznivé účinky,

l) karcinogenní látky nebo směsi:

1. kategorie 1; karcinogenní kategorie 1 je látka nebo směs, u níž existuje průkazná souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a vznikem rakoviny,

2. kategorie 2; karcinogenní kategorie 2 je látka nebo směs, pro kterou existují dostatečné důkazy pro vznik rakoviny na základě dlouhodobých studií na zvířatech,

3. kategorie 3; karcinogenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro kterou existují některé důkazy pro vznik rakoviny na základě studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2,

m) mutagenní látky nebo směsi - látky, které nemusí ovlivňovat zdraví svého nositele, ale mohou změnou DNA způsobit různé vrozené vady jeho potomkům. Nevýhodou těchto vad je, že jsou dědičné, neboť došlo k mutaci - změně DNA.

1. kategorie 1; mutagenní kategorie 1 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a poškozením dědičných vlastností,

2. kategorie 2; mutagenní kategorie 2 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro poškození dědičných vlastností na základě dlouhodobých studií na zvířatech,

3. kategorie 3; mutagenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují některé důkazy pro poškození dědičných vlastností na základě studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2,

n) látky nebo směsi toxické pro reprodukci

1. kategorie 1; toxická pro reprodukci kategorie 1 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a poškozením fertility nebo vznikem vývojové toxicity,

2. kategorie 2; toxická pro reprodukci kategorie 2 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro poškození fertility nebo vznik vývojové toxicity na základě dlouhodobých studií na zvířatech,

3. kategorie 3; toxická pro reprodukci kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují některé důkazy pro poškození fertility nebo vznik vývojové toxicity na základě studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2,

o) látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí - nebezpečnou pro životní prostředí je látka nebo směs, která při vstupu do životního prostředí představuje nebo může představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí.

17.6.2015 ETeam

doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem. viz. Toxikologické informační středisko (TIS) - publikace pro veřejnost >

číst celé >>
14.2.2013 TOS

POZOR aktuální změna v bezpečnostních listech - dne 30. listopadu 2012 končí výjimka pro obsah bezpečnostního listu směsi:

Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) platné od 1. 12. 2010 stanovuje výjimku pro směsi do 30. listopadu 2012. Po tomto datu jsou již všechny bezpečnostní listy sestavovány podle nových pravidel.

číst celé >>
15.1.2013 ETeam

Děkujeme všem za účast na semináři Chemické látky a přípravky dne 5.12.2012

číst celé >>
6.12.2012 ETeam

Programový prostředek pro správu chemických látek vám usnadní vaši práci a poskytne funkce, které jste museli doposud zdlouhavě realizovat: 

Klíčové funkce systém CHEMAX:

 • Udržuje přehledný seznam všech chemických látek v organizaci a sleduje jejich umístění
 • Ukládá historii použití chemických látek
 • Rychlý přístup k informacím o chemické nebezpečnosti látek
 • Uchovává informace o množství látek (jejich zůstatcích) pro snadné doplňování zásob
 • Sleduje čísla šarží laboratorních vzorků
 • Tisk etiket a čárových kódů
 • Snadné dohledání přesného umístění chemických látek
 • Okamžité zobrazení bezpečnostního listu k chemické látce
 • Sleduje data expirací a brání tak používání látek s prošlou dobou spotřeby
 • Zaznamenává jména osob, které chemické látky používají
 • Zabezpečuje data šifrování

 

číst celé >>
6.7.2012 Eurochem

Děkujeme všem za účast na semináři Chemické látky a přípravky dne 19.1.2012

číst celé >>
23.1.2012 ETeam

Dokumenty k semináři Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami - 11.4.2013.

číst celé >>
12.4.2013 Eurochem Team
Seminář Chemické látky a přípravky - 7.2.2013

Děkujeme všem za účast na semináři Chemické látky a přípravky dne 7.2.2013, který byl zaměřen na problematiku nových bezpečnostních listů. Doufáme, že Vás přednášející Ing. Hana Krejsová zaujala svou prezentací a budeme potěšeni, když si na naše semináře najdete čas i v budoucnu.

Aktuální změna v bezpečnostních listech:

Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů jsou dány v příloze II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Tato příloha byla kompletně novelizována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010.

V současné době, již není bezpečnostní list nijak regulován vnitrostátními předpisy – chemickým zákonem.

Článek 1: S účinkem od 1. prosince 2010: Se příloha II se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení - z toho vyplývá, že všechny listy po 1.12.2010 musí být podle 453/2010.

Článek 2, odst. 7:

Výjimka pro směsi: bezpečnostní listy pro směsi poskytnuté jakémukoli příjemci alespoň jednou před 1. prosincem 2010 dále používány a nemusí být v souladu s přílohou I tohoto nařízení do 30. listopadu 2012.

Pro úplnost Vám zasíláme odkazy na doplňující texty:

Novinky chemické legislativy_2/2013

Shrnutí označování chemických látek

Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list - návod

Bezpečnostní list - ukázka

Expoziční scenář

Expoziční scenář - ukázka

(texty jsou ve formátu Adobe PDF)

8.2.2013 ETeam

ŘEŠENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMY

číst celé >>
12.1.2013 ETeam

Děkujeme všem za účast na semináři Chemické látky a přípravky dne 10.10.2012

číst celé >>
11.10.2012 ETeam

Děkujeme všem za účast na semináři Chemické látky a přípravky dne 19.1.2012

číst celé >>
3.4.2012 ETeam

Tabulka pro převod jednotek v soustavě SI.

číst celé >>
8.4.2011 PW
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk