chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 

Češi si vytvořili systém sběru a recyklace obalových materiálů, který velice dobře funguje, přestože jej zajišťuje jediná firma - společnost Eko-Kom.

číst celé >>
2.5.2014 www.ihned.cz

V průběhu března by měl projít jednáním v Senátu návrh novely zákona o obalech, která stanoví recyklační cíle do roku 2015.

číst celé >>
27.3.2014 odpady.ihned.cz

Němci se chystají do zpětného odběru v ČR. Dominantní postavení společnosti Eko-kom, která dosud jako jediná v České republice organizovala recyklaci tříděného odpadu, je po letech v ohrožení.

číst celé >>
27.3.2014 odpady.ihned.cz

Veterináři zjistili překročení maximálního limitu obsahu PCB v mase hospodářských zvířat už u čtvrté české farmy.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

Až 150 tisíc korun mohou získat nestátní neziskové organizace na boj s černými skládkami.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

Trendem v odpadovém hospodářství je maximální využití odpadních materiálů. Jednou z komodit s bohatým využitím je odpadní dřevo, které lze v závislosti na kvalitě využít jak materiálově, tak energeticky.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

Častou chybou zaměstnavatele/provozovatele či živnostníka je podcenění prevence rizik a nedostatečná úroveň kontroly technického stavu technického zařízení a jeho údržby.

číst celé >>
17.12.2013 odpady.ihned.cz

Podle údajů evropského registru emisního obchodování poklesly emise českých provozovatelů meziročně o 6,6 %. Počínaje 1. lednem 2013 vstoupili provozovatelé zařízení do třetího obchodovacího období (2013-2020), ve kterém je stanoven cíl na celkový pokles emisí v rámci EU ETS na 21 % oproti stavu v roce 2005.

číst celé >>
27.11.2013 www.ihned.cz

Bioplyn je produkt, který vzniká při tepelném zpracování (anaerobní fermentaci) biologického odpadu - biomasy. Stane se tento obnovitelný zdroj palivem či energií budoucnosti?

číst celé >>
27.11.2013 www.ihned.cz

Česko stále nemá zákon o nakládání s odpady, Evropské unii to vadí. Další dva projekty spaloven v Komořanech a Karviné jsou u ledu.

číst celé >>
27.11.2013 www.ihned.cz

Vyplatí se mýt nádobí v myčce, nebo ve dřezu?

číst celé >>
27.11.2013 odpady.ihned.cz

Ve většině českých domovů patří mezi hlavní zdroje tepla plyn a ústřední topení. Přitom 54 % domácností zaplatí za vytápění více než 24 tisíc korun ročně. Asi půl milionu domácností se navíc týká povinná výměna kotle na tuhá paliva, zatím ji provedla jen malá část z nich. Vyplynulo to z nedávného průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny.

číst celé >>
30.10.2013 www.ihned.cz

Do konce roku musí být vyčerpáno 65 procent všech přidělených peněz. Česko se snaží část peněz přesunout do jiných programů.

číst celé >>
30.10.2013 www.ihned.cz

Přemýšleli jste někdy, co se stává s vodou, kterou denně použijeme a následně pošleme do odpadu? Rozhodně jí nejsou malá množství. V České republice průměrně spotřebuje každý obyvatel za jeden den přes sto litrů vody, v USA je to trojnásobek.

číst celé >>
30.10.2013 www.ihned.cz

V českých domácnostech se stále nachází velké množství historických elektrozařízení, tedy těch uvedených na trh před rokem 2005. Z oblasti spotřební elektroniky je to konkrétně 18,5 mil. kusů.

číst celé >>
30.9.2013 odpady.ihned.cz

Po osmi letech skončilo vybírání takzvaného recyklačního poplatku u menších elektrických spotřebičů. Jeho vyznačování na cenovkách skončilo k 13. srpnu tohoto roku. Velké spotřebiče musejí ještě dva roky počkat.

číst celé >>
30.9.2013 odpady.ihned.cz

Česká asociace odpadového hospodářství připomínkovala v rámci vnějšího připomínkového řízení aktuální novelu obalového zákona.

číst celé >>
31.7.2013 odpady.ihned.cz

Přínos včel jako opylovačů činí 153 miliard eur ročně. Brusel začal prosazovat zákaz pesticidů, které hubí užitečný hmyz.

číst celé >>
31.7.2013 www.ihned.cz

Program dotací na zateplení domů se znovu rozjede v srpnu. Vláda počítá, že letos rozdělí zhruba miliardu korun.

číst celé >>
31.7.2013 www.ihned.cz

Jak zastavit vodu. Podle stavebních inženýrů je místo drahé protipovodňové ochrany jednodušší a levnější na záplavových územních prostě nestavět. Developeři, ale i jiní odborníci z realitní branže argumentují, že toto pravidlo nelze uplatnit zejména v hlavních městech, která je potřeba před velkou vodou ochránit.

číst celé >>
31.7.2013 www.ihned.cz

Firma měla pro terénní úpravy motokrosové dráhy použít zeminu, místo toho však využila směsné stavební a demoliční odpady a cihly a ČIŽP ji udělila vysokou pokutu.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Spalovny komunálního odpadu jsou v současnosti často skloňovaným pojmem. Jejich další výstavba úzce souvisí se zamýšlenými změnami v legislativě, jejichž podobu nyní projednává Ministerstvo životního prostředí. Jak spalovny fungují a co přinesou obcím a jejich obyvatelům, se pokusíme vysvětlit na následujících řádcích.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Výkupny druhotných surovin dávají občanům jednoduchou možnost zbavit se specifického odpadu, zejména pak kovového šrotu, navíc s vidinou finančního zisku. Zároveň však s sebou nesou i značnou kontroverzi způsobenou právě peněžní motivací.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Odborné veřejnosti je známo, že v květnu minulého roku vyšel zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, nahrazující zákon č. 180/2005 Sb. Tento zákon nezastavil podporu nově instalovaným zdrojům, a to i přesto, že Česká republika dosáhne 13,5% podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě elektřiny a dále rozšířil podporované zdroje energie o další druhy.

číst celé >>
25.6.2013 odpady.ihned.cz

Zákon o místních poplatcích svěřuje obcím pravomoc vybírat zákonem stanovené místní poplatky.

číst celé >>
20.5.2013 www.ihned.cz

Společnost ZERS byla založena v roce 1998 jako společnost zabývající se převážně službami pro zemědělský sektor. V roce 2006 došlo k převzetí firmy novým vedením, které se zaměřilo vedle služeb pro zemědělství na oblast životního prostředí s užším zaměřením na odpadové hospodářství.

číst celé >>
20.5.2013 www.ihned.cz

V druhé vlně škrtů se má zjednodušit či zrušit 36 úředních nařízení. Některé byrokratické normy podnikatele dusí, uznávají to i ekologové.

číst celé >>
20.5.2013 www.ihned.cz

Podle americké vládní Agentury pro energetické informace (EIA) vzrostl loni export uhlí ze Spojených států do Evropy o 23 procent. Důvodem je nezájem o uhlí na trhu v USA v důsledku levného zemního plynu.

číst celé >>
20.5.2013 www.ihned.cz

Přijetí nového zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, jenž vstoupil v platnost s výjimkou některých ustanovení od ledna letošního roku, přináší řadu změn do dosavadního systému provozních podpor výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů.

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz

Stavební a demoliční odpady nás provázejí prakticky celý život. Je také dostatek recyklátů. Proč se však nepoužívají?

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz

Nepojízdných vraků aut se v ulicích, garážích a zahradách povaluje stále poměrně mnoho. Nechat autovrak ekologicky zlikvidovat je přitom docela snadné. Navíc za něj můžete dostat i menší finanční odměnu.

číst celé >>
21.3.2013 odpady.ihned.cz

Ministr životního prostředí předloží vládě návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Při tvorbě nařízení vlády se Česká republika inspirovala v Německu, ve kterém nízkoemisní zóny využívají města od března roku 2007. Navrhovaná úprava má za cíl ulehčit městům s velkým objemem dopravy. Plakety, které značí emisní kategorii daného vozidla, jsou tři. Pro vozidla v první kategorii plaketa nebude potřeba. Cena emisní plakety je stanovena na 80 Kč. Emisní plakety pro vozidla budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci zajistí obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí.

číst celé >>
19.2.2013 MŽP

Ministerstvo životního prostředí přichází s dalšími legislativními úpravami, které podpoří konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v České republice. Opatření, která ministr Tomáš Chalupa představil na jednání vlády v rámci tzv. ekoauditu, se týkají především oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaného registru znečištění, odpadového hospodářství nebo ochrany ovzduší a vod. Ministerstvo životního prostředí, které návrhy předkládá ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, k nim přistoupilo na základě podnětů od podnikatelské sféry.

číst celé >>
19.2.2013 MŽP

Návrh programu Nová zelená úsporám pro období let 2013-2020, připravený pro jednání vlády, představilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

číst celé >>
3.2.2013 www.ihned.cz

Výbor Evropského parlamentu nedoporučil plán, který měl trh s povolenkami stabilizovat.

číst celé >>
3.2.2013 www.ihned.cz

Úložiště radioaktivního odpadu je stavba na sto tisíc let. Jde o dědictví, ke kterému se ale málokdo hlásí. Kde tedy bude první úložiště vyhořelého paliva?

číst celé >>
21.12.2012 www.ihned.cz

Srovnávat výhodnost jednotlivých způsobů vytápění rozhodně nemůžeme jen podle ročních nákladů na palivo, což si uvědomuje málokterý občan.

číst celé >>
21.12.2012 www.ihned.cz

Na severní Moravě a ve Slezsku začal v říjnu lidi opět trápit smog. Povolený denní limit koncentrace polétavého prachu 50 mikrogramů na metr krychlový tam v tyto dny bývá dvakrát, případně ještě více překročen. Co na to říká legislativa?

číst celé >>
25.11.2012 www.ihned.cz

Je to častá situace: u domu roste strom, který stíní nebo překáží, a majitelé by se ho rádi zbavili. Zatím potřebují povolení, co bude dál?

číst celé >>
25.11.2012 www.ihned.cz

Příliš drahá voda. Kvůli chaosu v regulaci hodlá EU zarazit přísun dotací do českého vodárenství. To opět zvýší cenu vody

číst celé >>
25.11.2012 www.ihned.cz

Rozhovor s Jiřím Frimlem, prvním Čechem, který obdržel prestižní Zlatou medaili od Evropské organizace molekulární biologie.

číst celé >>
25.11.2012 www.ihned.cz

Změna zákona o obchodování s emisními povolenkami.

číst celé >>
29.10.2012 www.ihned.cz

Programu Bezpečný podnik v podnikové praxi.

číst celé >>
29.10.2012 www.ihned.cz

Od 1. 1. 2013 mohou města a obce zvýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

číst celé >>
29.10.2012 www.ihned.cz

Nová legislativa pro odpadové hospodářství se připravuje již několik let. Stále však není hotova a zdá se, že se ještě zkomplikuje.

číst celé >>
29.10.2012 www.ihned.cz

Kvůli zpřísnění norem na provoz kotlů na tuhá paliva a složení emisí čeká až půl milionu českých domácností investice do modernějších zařízení.

číst celé >>
29.10.2012 www.ihned.cz

V Česku letos končí dotační program Zelená úsporám, jehož prostřednictvím stát podporuje investice do zateplování domů a energetických úspor. Podpora těchto investic ale má pokračovat i v příštích letech, byť v poněkud pozměněné podobě.

číst celé >>
17.9.2012 www.ihned.cz

Ať už letošní vedra přisuzujete globálnímu oteplování, nebo je považujete za rozmar počasí, jedna věc je zřejmá. Tváří tvář evidentním klimatickým změnám člověk zatím prohrává.

číst celé >>
17.9.2012 www.ihned.cz

Výroba tepla z biomasy bude od příštího roku dotovaná. Ministerstvo přesune podporu z výroby elektřiny na teplo.

číst celé >>
17.9.2012 www.ihned.cz

Cílem nového zákona o ochraně ovzduší je zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika.

číst celé >>
17.9.2012 MŽP

Je to vůbec poprvé, kdy někdo v Česku metodu čistění vody pomocí mikroorganismů v přírodě použil, přestože ve světě je běžná.

číst celé >>
14.8.2012 www.ihned.cz

Energetickým využitím odpadů se mají ušetřit miliony tun uhlí ročně. Firmy se snaží vyjednat výjimku pro průmyslové odpady nebo lepší ceny.

číst celé >>
14.8.2012 www.ihned.cz

Výrobci obalů protestují proti podmínkám, za jakých musejí platit státem autorizované obalové společnosti Eko-Kom náklady na zajištění sběru, třídění a využití především skleněných a plastových lahví.

číst celé >>
14.8.2012 www.ihned.cz

Stát si připravuje půdu pro prolomení těžebních limitů a těžbu dalších surovin.

číst celé >>
14.8.2012 www.ihned.cz

Letos končí dotační program Zelená úsporám, jehož prostřednictvím stát podporuje investice do zateplování domů a energetických úspor. Podpora má pokračovat, ale v pozměněné podobě.

číst celé >>
14.8.2012 www.ihned.cz

Evropská komise nechala i přes kritiku plány firem beze změn. Některé projekty nesplňují ani základní formální pravidla.

číst celé >>
16.7.2012 www.ihned.cz

Usilovně a mnohde až nesmyslně pěstujeme biomasu pro energetické účely, přitom cenná surovina leží na skládkách. A bez užitku.

číst celé >>
16.7.2012 www.ihned.cz

Zemský ráj to na pohled... zní slova české hymny. Ve skutečnosti je však Česko pořád hlavně rájem skládkařů. Také proto, že energetické využití komunálního odpadu bylo donedávna nesmyslně démonizováno.

číst celé >>
31.5.2012 www.ihned.cz

Tomáš Chalupa hodlá na pár let zakázat povolování průzkumu. Zastaralé zákony totiž nepočítají s novými náročnými způsoby těžby.

číst celé >>
31.5.2012 www.ihned.cz

Je to vlastně jezero, které se rozkládá v jižní části dlouhého údolí mezi Izraelem na západní a Sýrií a Jordánském na východní straně. Údolím protéká v jeho severní části řeka Jordán, pramenící v horstvu Hermon na hranici Izraele s Libanonem a protékající Genezaretským (Galilejským) jezerem. Jižně od něho tvoří hranici mezi Izraelem, resp. Palestinskou autonomií (západním břehem) a Jordánskem a vlévá se do zmíněného Mrtvého moře. Je to jediný vodní tok, který toto "moře" napájí.

číst celé >>
31.5.2012 www.ihned.cz

Firmy ze všech oblastí se v současnosti zabývají otázkou, jak a kde ušetřit. V případě, že provozují větší flotilu automobilů, hledají jakýkoliv způsob, jak snížit náklady za palivo. Jednou z mnoha možností je používání biopaliv, v případě nákladních vozidel bionafty. Jak SMN30 (směsná motorová nafta), tak i B100 (čistá bionafta) přináší uživatelům s vysokou spotřebou výrazné úspory, na druhou stranu mají tato paliva i svá negativa. Firmy i jejich zaměstnanci se je musí naučit používat, protože obecně vyžadují více kontroly a servisu než klasická nafta, což kromě jiného klade časové nároky.

číst celé >>
31.5.2012 www.ihned.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje masivní podporu spaloven. Má po mnoha letech i silné zastání v MŽP.

číst celé >>
19.4.2012 www.ihned.cz

Už žádné bučení, ani stáje a zelené pastviny. Maso budoucnosti se má vyrábět v tichu laboratoří z kmenových buněk zvířat v živných roztocích.

číst celé >>
18.4.2012 www.ihned.cz

Česko jde ode zdi ke zdi: Po solárním průšvihu vyhlásilo obnovitelné energii válku.

číst celé >>
18.4.2012 www.ihned.cz

Zvýšení mýtných tarifů k 1. lednu přineslo státu podle Ředitelství silnic a dálnic, které je provozovatelem elektronického mýtného systému v České republice, nejen vyšší výnos, ale přispělo mj. k ekologické změně vozového parku kamionů.

číst celé >>
18.4.2012 www.ihned.cz

Ochrana života a životního prostředí obecně nabrala v podobě nápadů Evropské komise podivuhodný směr. Aktuálně se zaměřila na zubaře a kadeřnice.

číst celé >>
18.4.2012 www.ihned.cz

Nový zákon nařídí všem městům a obcím povinně svážet bioodpad. Radnice ale varují, že kvůli tomu zvýší poplatky za odpad.

číst celé >>
19.3.2012 www.ihned.cz

Nová právní úprava zajistí, že v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebudou uvedeny do provozu nové zdroje znečišťování.

číst celé >>
19.3.2012 www.ihned.cz

V parlamentu se strhla bitva lobbistů za zrušení poplatků. Zákon se vrací k jejich postupnému zvyšování, jak to chtěla vláda.

číst celé >>
19.3.2012 www.ihned.cz

Politici vyšli vstříc českému průmyslu a poskytli mu další čtyři roky, do nichž můžou podniky rozložit investice na snižování emisí škodlivých látek.

číst celé >>
19.3.2012 www.ihned.cz

Prakticky veškeré průmyslové podniky mají letos zásadní úkol. Musejí zhodnotit možná nebezpečí ekologické újmy ze své výroby.

číst celé >>
3.2.2012 www.ihned.cz

Damoklův meč visí nad zpětným odběrem použitých výrobků

číst celé >>
3.2.2012 www.ihned.cz

Ministerstvo financí plánuje daň, která od roku 2014 podstatně zdraží uhlí a topné oleje. Ve hře je i zvýšení cen plynu.

číst celé >>
3.2.2012 www.ihned.cz

Ti, kdo ve svých domovních kotlích pálí odpad, by měli být sankcionováni. Shodla se na tom pracovní skupina pro řešení špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

číst celé >>
15.1.2012 odpady.ihned.cz

Nová legislativa týkající se ochrany ovzduší se vedle jiných témat zabývá i ochranou proti zápachu. TAto problematika by napříště měla být řešena už ve fázi přípravy projektů.

číst celé >>
15.1.2012 odpady.ihned.cz

Poslanci vrátili do druhého čtení předlohu, podle níž by obce mohly vybírat za svoz odpadu až 1000 Kč ročně na obyvatele.

číst celé >>
15.1.2012 odpady.ihned.cz

U Katovic leží na skládce přes 20 tisíc tun jedovatých odpadů. Zatím není jasné, kam budou firmy jedovaté odpady do Čech vozit.

číst celé >>
15.1.2012 www.ihned.cz

Shledá-li orgán obce podezření, že provozovatel některého spalovacího zdroje v domácnosti porušuje zákonem danou povinnost, předá podnět k vyřízení orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností. Podnět může na obecní úřad podat i občan či jiný subjekt.

číst celé >>
15.1.2012 www.ihned.cz

V některých obcích vzrostly ceny tepla až o dvě třetiny. Může za to spalování biomasy s uhlím ve velkých elektrárnách.

číst celé >>
15.1.2012 www.ihned.cz

Fosfor a dusičnany ve vodě překračují limity, ukázal rozsáhlý výzkum. Látky se do řek dostávají z pohnojených polí a z čisticích prostředků.

číst celé >>
18.12.2011 www.ihned.cz

Cena zemního plynu a zejména uhlí, kterými lidé i menší firmy topí, by už během příštího roku mohla významně vzrůst. Může za to uhlíková daň, na jejímž návrhu pracuje ve spolupráci s dalšími resorty ministerstvo financí a do konce roku ho předloží vládě ke schválení.

číst celé >>
18.12.2011 www.ihned.cz

Česku hrozí obdoba boomu solárních elektráren, které jsme byli svědky loni. Tvrdí to předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Solární elektrárny má ale nyní nahradit biometan. Novela zákona o podporovaných zdrojích, kterou má nyní schvalovat Senát, totiž zaručuje podporu i bioplynu, který mohou výrobci čistit a tlačit do plynofikační sítě.

číst celé >>
18.12.2011 www.ihned.cz

Devatenáctého října letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 288/2011 Sb. Tato novela přináší na začátku kritického zimního období, ve kterém dochází k výraznějšímu překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a dokonce i k vyhlašování smogových situací, nové nástroje ke snižování znečištění ovzduší. Většina se týká větších provozů (zákonem označovaných jako střední, velké nebo zvláště velké stacionární zdroje znečišťování ovzduší). Obsahuje však i jeden zbrusu nový instrument, který dává obcím významnou pravomoc v boji proti znečištění ovzduší ze silniční dopravy.

číst celé >>
18.12.2011 www.ihned.cz

Evropská komise se po pěti letech od chvíle, kdy EU schválila jeden z nejkontroverznějších legislativních návrhů ve své historii, chystá na jeho revizi. Chemický průmysl musí podle nařízení známého pod názvem REACH prokazovat, že jeho produkty neohrožují zdraví ani životní prostředí. Snaha o novelizaci se podle některých pozorovatelů rovná otevření Pandořiny skříňky.

číst celé >>
18.12.2011 www.ihned.cz

Do okolí Ralska stát plánuje poslat 31 miliard na čištění po těžbě uranu. Ale zároveň ho chce zase těžit.

číst celé >>
15.11.2011 www.ihned.cz

Do šetrných zařízení daly firmy loni o třetinu méně než v roce 2009. Zatímco podniky šetří, stát dává na zelené technologie stále víc.

číst celé >>
15.11.2011 www.ihned.cz

Kontroloři Státního fondu životního prostředí prověřují dokončené rekonstrukce či novostavby pořízené se státní dotací z programu Zelená úsporám.

číst celé >>
15.11.2011 www.ihned.cz

Elektřina ze solárních elektráren a jiných obnovitelných zdrojů začíná tvrdě konkurovat energetickým gigantům. Již nyní může elektřina z malých elektráren snížit firmám a domácnostem účet za energie až o 10 i více procent. Malé energetické zdroje navíc mohou nabídnout dlouhodobě stabilnější ceny.

číst celé >>
15.11.2011 www.ihned.cz

Bobři jsou už nebezpeční i pro lidi.

číst celé >>
10.10.2011 www.ihned.cz

Toxické kaly z chemičky Ostramo se hromadí v Polsku. Poláci chtějí, aby odpad na své náklady odvezl vývozce či český stát.

číst celé >>
10.10.2011 www.ihned.cz

Na silnicích přibývá moderních aut, která jsou ze zdravotního hlediska často rizikovější, než bývaly čmoudící trabanty či wartburgy.

číst celé >>
10.10.2011 www.ihned.cz

V loňském roce po celém světě přibylo jen dvaadvacet vodíkových čerpacích stanic.

číst celé >>
10.10.2011 www.ihned.cz

V produkci odpadu si Česká republika nestojí špatně, v pohledu jeho dalšího využití je však situace opačná.

číst celé >>
10.10.2011 www.ihned.cz

Globální oteplování vyřešíme pouze tak, že zajistíme, aby alternativní technologie byly lepší než ty současné.

číst celé >>
6.9.2011 www.ihned.cz

Prosazení výjimky pro přidělení bezplatných povolenek provázely od začátku pochybnosti.

číst celé >>
6.9.2011 www.ihned.cz

Spolu s návrhem rozpočtu by v září mohla vláda rozhodovat o přidělení bezplatných emisních povolenek výrobcům elektřiny v hodnotě přes 40 miliard korun.

číst celé >>
6.9.2011 www.ihned.cz

Ministr Kalousek chce část příjmů z povolenek do rozpočtu. Energetiky by mohly o část emisí přijít či platit darovací daň.

číst celé >>
6.9.2011 www.ihned.cz

Pražská skládka nabobtná o jeden a půl milionu tun. Provozovatel skládky platí dětem z okolí ozdravné pobyty.

číst celé >>
6.9.2011 www.ihned.cz

Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že přestane dotovat výstavbu bioplynových stanic. Verdikt kritizuje řada organizací.

číst celé >>
10.8.2011 odpady.ihned.cz

Senát podpořil návrh ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a schválil novelu zákona o autovracích. Novela umožní jednorázové převedení peněz do programu Zelená úsporám, který se na podzim loňského roku dostal do osmimiliardového deficitu. Díky novele do něj na konci roku přibude 1,5 miliardy korun.

číst celé >>
10.8.2011 odpady.ihned.cz

Návrh zcela nového zákona o ochraně ovzduší včera schválila vláda.

číst celé >>
10.8.2011 www.ihned.cz

Obce budou moci zvýšit místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

číst celé >>
10.8.2011 www.ihned.cz

Od ledna byly povinnosti a působnosti Zemědělské vodohospodářské správy převedeny na s.p. Povodí a s.p. Lesy ČR. Na jejich bedra tak dolehla i správa drobných vodních toků. Co změna přináší?

číst celé >>
1.8.2011 www.ihned.cz

Česko zachvátil nový trend - lidé si připlácejí za zdánlivě kvalitnější potraviny. Prodej bioproduktů přitom narazil na strop, teď jsou největší módou farmářské trhy. Naprosto zdravé jídlo vám ale nezaručí nikdo.

číst celé >>
1.8.2011 www.ihned.cz

Firma A odebírá od nás plastové odřezky a piliny, odřezky dále zpracovává, piliny nechává likvidovat. Neprokázala se však žádným povolením k nakládání s odpadem. Co dál?

číst celé >>
1.8.2011 odpady.ihned.cz

Po fotovoltaice je tu další problém - biomasa. Stát je ochoten její spalování podporovat 12 miliardami korun ročně. Hrozí zdražení elektřiny, tepla, ale i papíru.

číst celé >>
31.7.2011 www.ihned.cz

Ministerští úředníci i pracovní skupiny pokračují na přípravě zcela nového zákona o odpadech, který by měl v budoucnu nahradit nyní platný zákon.

číst celé >>
25.7.2011 odpady.ihned.cz

V článku publikován v červnovém čísle časopisu Odpady (J. Šťastná: V novele k ISPOP je řada nejasností, str. 28, Odpady č. 6) se v souvislosti s publikací zákona č. 77/2011 Sb. objevily některé ne zcela přesné informace k integrovanému registru znečišťování (IRZ) a integrovanému systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

číst celé >>
25.7.2011 odpady.ihned.cz

Mezi základní stanovené požadavky patří zajištění bezpečnostním poradcem, školení zúčastněných osob, předepsané vybavení vozidel a další požadavky.

číst celé >>
25.7.2011 Envigroup

Jednorázové dřevěné palety používané na transport zboží, hlavně z Asie, by už neměly končit až z 80 % na skládkách.

číst celé >>
12.6.2011 www.ihned.cz

Klimatické změny nakonec zprostředkovaně dolehnou i na nás. V první řadě to bude migrace.

číst celé >>
12.6.2011 www.ihned.cz

Svícení s úspornými zářivkami je ekologické - to už dnes ví i malé děti. Zářivky po dosloužení nepatří do směsného odpadu - to, bohužel, stále ještě neví ani mnoho dospělých.

číst celé >>
12.6.2011 www.ihned.cz

Na přípravě nového zákona o odpadech, jehož účinnost se předpokládá od roku 2013, se výrazně podílí také Svaz měst a obcí. Zde jsou některé jejich návrhy.

číst celé >>
12.6.2011 www.ihned.cz

Zavedení povinného separovaného sběru biologicky rozložitelného odpadu (BRO) je záměrem, který se objevuje v návrzích nové legislativy. Pokud by se tak skutečně stalo, jaký by měl být optimální systém nakládání s těmito odpady?

číst celé >>
12.6.2011 www.ihned.cz

Použitých olejů z domácností se lidé často zbavují tím, že je vylijí do kanalizace. Není to však dobrý nápad.

číst celé >>
12.6.2011 www.ihned.cz

Japonští investoři kvůli březnovému zemětřesní zřejmě omezí od České republiky nákup emisních jednotek, které přinášely peníze do dotačního programu Zelená úsporám. 

číst celé >>
9.5.2011 www.ihned.cz

Stát se chystá zkrotit masovou výstavbu bioplynových stanic. Zřejmě už to však nestihne.

číst celé >>
9.5.2011 www.ihned.cz

Nehoda v japonské jaderné elektrárně Fukušima bude mít důsledky i pro Evropu.

číst celé >>
9.5.2011 www.ihned.cz

Renesance uhlí, vyšší závislost na ruském plynu, investice do nových elektráren v řádu desítek miliard eur a drahá elektřina. Taková by byla daň za bezjadernou Evropu.

číst celé >>
4.4.2011 www.ihned.cz

Jídlo je drahé...Za nákup potravin vydají lidé v některých zemích světa až polovinu svých příjmů. Nejhůře je na tom rozvojový svět.

číst celé >>
4.4.2011 www.ihned.cz

Hlavním úkolem české energetiky v nejbližší budoucnosti je zajištění optimálního energetického mixu. Ten musí být v prvé řadě diverzifikovaný a zároveň vyvážený. Současně je nutné udržet závislost na dovozu energetických surovin na přijatelné úrovni.

číst celé >>
4.4.2011 www.ihned.cz

Zkrachovalá firma nemá peníze na likvidaci ekologické havárie. Kvůli díře v zákoně odmítá zakročit město i kraj.

číst celé >>
4.4.2011 www.ihned.cz

ČEZ chce stovky malých výroben pro úřady a střední firmy. Zdroje mají produkovat elektřinu a současně teplo spalováním plynu

číst celé >>
1.3.2011 www.ihned.cz

Ropa, která zdražuje kvůli nepokojům v Egyptě, zvedá ceny na komoditních trzích

číst celé >>
1.3.2011 www.ihned.cz

Ředitelství silnic se chystá šetřit. Výstavu drahých ekoduktů chce omezit.

číst celé >>
1.3.2011 www.ihned.cz

Čeští zemědělci opouštějí pěstování geneticky upravených plodin.

číst celé >>
1.3.2011 www.ihned.cz

Snižovat spotřebu vody a energie dál nejde, tvrdí experti. Výrobci teď zvolí cestu účinnějších čisticích prostředků.

číst celé >>
1.3.2011 www.ihned.cz

Zdá se, že z webových stránek, faktur nebo dopisních papírů většiny firem potichu a nenápadně mizí dříve tak časté označení hlásající nejrůznější certifikace podle ISO.

číst celé >>
27.2.2011 www.ihned.cz

Ministerstvo uvažuje o snížení dotací, aby posílilo administrativu spojenou s vyřizováním žádostí.

číst celé >>
2.2.2011 www.ihned.cz

Prach po dramatické solární bitvě se pomalu usazuje. Kdo je vítěz a kdo poražený? A co konečný zákazník?

číst celé >>
30.1.2011 www.ihned.cz

Hnědé uhlí do tří let prudce zdraží. Navíc ho bude nedostatek. To vše se promítne do cen tepla.

číst celé >>
30.1.2011 www.ihned.cz

Vláda se stále nedokáže dohodnout na dalším osudu stomiliardové zakázky. Jednání navíc začíná tajit.

číst celé >>
8.1.2011 www.ihned.cz

Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o obnovitelných zdrojích, která má uvalit daň na provozovatele solárních elektráren.

číst celé >>
8.1.2011 www.ihned.cz

Umělý vánoční stromek může být šetrný k přírodě, pokud vydrží 20 let, lidé je ale mění mnohem častěji.

číst celé >>
8.1.2011 www.ihned.cz

Současná legislativa vůbec neřeší platby za komunální odpad těch obyvatel, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezdržují na adrese trvalého pobytu, například vysokoškolských studentů. Ti potom musí platit za odpad na koleji i v místě svého trvalého pobytu. Je to správné chápání zákona?

číst celé >>
8.1.2011 www.ihned.cz

Nejrizikovější bude výroba energie z biomasy pro investory. Ti totiž mohou zplakat nad výdělkem, když se ukáže, že zdroje biomasy jsou omezené.

číst celé >>
8.1.2011 www.ihned.cz

Biopaliva ničí přírodu. Náklady na jejich výrobu se Evropě nevyplatí, říká nová evropská studie.

číst celé >>
5.12.2010 www.ihned.cz

Při haváriích hrozí majitelům znečištěných areálů sankce. Postižené podniky by mohly na státu vymáhat odškodnění.

číst celé >>
5.12.2010 www.ihned.cz

Peking chce šetřit elektrickou energii, a proto se rozhodl dotovat nákup úporných žárovek.

číst celé >>
5.12.2010 www.ihned.cz

Petrolejáři se připravují na čtvrtinový propad spotřeby benzinu. Do roku 2030 má vzrůst prodej CNG z 8 milionů na 1,8 miliardy kubíků.

číst celé >>
5.12.2010 www.ihned.cz

Na přípravě návrhu nového zákona o odpadech pracovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) už pod vedením několika bývalých ministrů. V této oblasti se kříží mnoho zájmů, proto není snadné najít konsenzus. Zeptali jsme se proto nového ministra životního prostředí Pavla Drobila, jak pokračují práce na tomto důležitém zákoně.

číst celé >>
1.11.2010 www.ihned.cz

Nová hrozba. Dvěma maďarským obcím hrozí, že je opět zalije jedovaté bahno z hliníkárny. Podobné jezero se rozkládá i u hranic se Slovenskem

číst celé >>
1.11.2010 www.ihned.cz

Dálnice v Ostravě bude pár dní v roce zdarma, navrhují poslanci. Nápad má snížit množství smogu ve městě.

číst celé >>
1.11.2010 www.ihned.cz

Island se chlubí nejčistší energií na světě. Ta ale končí ve špinavých hliníkárnách.

číst celé >>
1.11.2010 www.ihned.cz

Motorová vozidla a silniční doprava bývají z hlediska životního prostředí často označovány za velmi nebezpečné zdroje emisí, ale také jako zdroje hluku a dalších negativních jevů. Spalovací motory sice vypouštějí ve výfukových plynech škodliviny a vozidla jsou v provozu hlučná, ale přesto zdaleka nepatří k největším a nejnebezpečnějším.

číst celé >>
1.11.2010 www.ihned.cz

Evropská unie vydala 30. ledna 2010 nové nařízení týkající se ekologického značení produktů a služeb Ecolabel, které s platností od 20. února 2010 upravuje kritéria nutná pro splnění certifikace. Některá z českých ubytovacích zařízení však na tuto změnu reagovala odstoupením.

číst celé >>
1.11.2010 www.ihned.cz

Dnes stát na čas ukončí příjem žádostí o zateplování domů. Je to chyba, říkají stavebníci. Lidé se mačkají ve frontách.

číst celé >>
1.11.2010 www.ihned.cz

Dnes již existuje nová možnost snížení energetických nákladů budov pomocí vnitřního zateplovacího systému iQ-THERM s možností získání grantu z programu Zelená úsporám.

číst celé >>
30.9.2010 www.ihned.cz

Elektřina pro domácnosti může příští rok zdražit zhruba o 12 až 14 procent. Pro stanovení ceny na rok 2011 je rozhodující, kolik slunečních elektráren se připojí do konce letošního roku.

číst celé >>
30.9.2010 www.ihned.cz

Mají často klíčový vliv na rozhodování ministrů a jsou placeni z našich daní, přesto ucelený jmenný seznam nikde nenajdete. Neví se, co jsou zač, odkud přišli, jak vysoké jsou jejich platy, jaké mají úvazky. Poradci.

číst celé >>
30.9.2010 www.ihned.cz

Vládní boj proti solárnímu boomu a proti zdražování elektřiny končí jen velmi krotkým opatřením. Nečasův kabinet včera zrušil solárním investorům daňové prázdniny, které měli původně slíbené na pět let.

číst celé >>
30.9.2010 www.ihned.cz

Nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC neboli nařízení CLP je nové evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Účinné již od 1.12.2010!!!

číst celé >>
30.8.2010 Envi Group s.r.o.

Zelená elektřina vyjde české firmy příští rok na miliardy. Šéf Vítkovic plánuje, že na veletrhu v Brně svolá protestní akci

číst celé >>
26.8.2010 www.ihned.cz

Po naléhání veřejného ochránce práv již jsou mnohem širší možnosti, jak získat z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) dotace na odstraňování starých ekologických zátěží. Jde zejména o projekty na průzkum a odstraňování černých skládek a sanaci průmyslově znečištěných lokalit.

číst celé >>
16.8.2010 www.ihned.cz

Jak se dá využít přepálený rostlinný olej? Třeba k pohonu aut. A zájem o něj roste se stoupající cenou nafty.

číst celé >>
15.8.2010 www.ihned.cz

Už od loňského jara varovali odborníci, že nadhodnocené dotace pro sluneční elektrárny a nezvládnutý investiční boom v tomto oboru způsobí problém.

číst celé >>
15.8.2010 www.ihned.cz

Česku hrozí pokuta až 350 milionů korun ročně. Neplní totiž limity EU pro objem bioodpadu na skládkách.

číst celé >>
15.8.2010 www.ihned.cz

Německo, Británie a Francie žádají přísnější regulaci emisí CO2. Evropští průmyslníci se bouří. Kvůli krizi nemají na ekologii peníze.

číst celé >>
19.7.2010 www.ihned.cz

Půda a zemědělská obzvláště patří k bohatství každé země. Měli bychom s ní proto zacházet uvážlivě. Bohužel tomu tak vždy nebývá. Nejen že mizí, ale zhoršuje se i její kvalita.

číst celé >>
19.7.2010 www.ihned.cz

Ostrava podala žalobu proti České republice. Chce se tak bránit proti tomu, že na jejím území jsou výrazně a opakovaně překračovány mezní hodnoty látek znečišťujících životní prostředí.

číst celé >>
19.7.2010 www.ihned.cz

Jednou ze závažných námitek zastánců ochrany životního prostředí vůči strojírenské výrobě je škodlivost olejů, resp. všech druhů maziv, která se používají k provozu a při údržbě strojů.

číst celé >>
19.7.2010 www.ihned.cz

Podle nezávislé studie vypracované pro společnosti IFS v USA, ve Skandinávii a Beneluxu, firmy na obou stranách Atlantiku sice považují zavedení "zelených opatření" za důležitá, ale postrádají správné systémy pro sledování dopadu své činnosti na životní prostředí.

číst celé >>
19.7.2010 www.ihned.cz

Pravidla pro vymezení či vyloučení účastníků správních řízení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší z hlediska ochrany ovzduší.

číst celé >>
14.6.2010 www.ihned.cz

Letos v březnu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona o odpadech, projednávanou jako poslaneckou iniciativu poslanců Václava Mencla, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého a Vlastimila Aubrechta. Senát s ní vyslovil souhlas 21. dubna 2010.

číst celé >>
14.6.2010 www.ihned.cz

Zatímco Senát ČR umožnil navýšení podílu biosložky v pohonných hmotách, EU vydala dokument, že biopaliva mohou vytvářet až 4násobek emisí skleníkových plynů než ropná paliva.

číst celé >>
14.6.2010 www.ihned.cz

Výstavba bioplynových stanic prožívá v České republice velký rozmach. K podstatnějšímu rozvoji těchto zařízení dochází od roku 2005, kdy se díky vstupu našeho státu do Evropské unie otevřela možnost jejich spolufinancování z evropských peněz. Významným faktorem, který také pozitivně ovlivnil tento boom, bylo zlepšení podmínek výkupu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

číst celé >>
14.6.2010 www.ihned.cz

Nedávno se v Pekingu rozhodlo, že standardy v obalech podle EU budou platit všude.

číst celé >>
14.6.2010 www.ihned.cz

Ochranu vod před znečištěním a navýšení plateb zemědělcům přinášejí novely zákonů, které podepsal prezident Václav Klaus.

číst celé >>
11.5.2010 Envi Group s.r.o.

Po roce od vyhlášení programu Zelená úsporám zažádalo o dotaci už více než 19 tisíc lidí. Celkový objem podpory na investice se odhaduje zhruba na 4 miliardy korun. Jde o sumu všech podaných žádostí, tj. i těch, které nejsou dosud zkontrolované.

číst celé >>
3.5.2010 www.ihned.cz

Firmy mohou kácet stromy s kmenem o obvodu do 80 cm. Jde o většinu stromů rostoucích mimo lesy, zlobí se ekologové.

číst celé >>
3.5.2010 www.ihned.cz

Více biosložky v palivech škodí podle odborníků životnímu prostředí. Senátem přesto prošla novela, která v palivech podíl biosložky zvýšuje.

číst celé >>
3.5.2010 www.ihned.cz

CLP neboli nařízení CLP je nové evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

číst celé >>
3.5.2010 Envi Group s.r.o.

Geneticky modifikované organismy (GMO) určitě nejsou žádným strašákem a českému i celému evropskému zemědělství by jejich větší pěstování prospělo.

číst celé >>
6.4.2010 www.ihned.cz

Pije mléko, jež dávají krávy krmené geneticky modifikovanou (GM) kukuřicí. Jí kuřata, živená směsí z geneticky upravené sóji. Nosí džínsy z GM-bavlny.

číst celé >>
6.4.2010 www.ihned.cz

Nová naleziště břidlice v USA jsou tak obrovská, že vystačí na celé století. Nyní se obří koncerny perou o práva na těžbu v Evropě včetně Polska.

číst celé >>
6.4.2010 www.ihned.cz

Nedávno zveřejněná studie, která vznikla na zakázku Evropské komise, doporučuje zřízení speciální evropské agentury, která by dohlížela na provádění a prosazování právních předpisů EU Studie je součástí řady kroků, které Komise podniká pro to, aby se zlepšilo nakládání s odpady a bylo zajištěno splnění legislativních norem.

číst celé >>
2.4.2010 odpady.ihned.cz

Pražský tunel Blanka, který by měl ulevit dopravě v metropoli, má problémy. Nejvyšší správní soud totiž definitivně potvrdil, že jedna z klíčových částí stavby přišla stavební povolení.

číst celé >>
9.3.2010 www.ihned.cz

Pasivní stavba může být prostorná a komfortní, vyhovuje vysokým nárokům na kvalitu vnitřního prostředí a je možné ji realizovat se zhruba stejnými investicemi jako jinou novostavbu. Na rozdíl od ní zde ale uspoříte až 90 procent nákladů na vytápění.

číst celé >>
9.3.2010 www.ihned.cz

Brusel nařízení zdůvodňuje potřebou úspor elektřiny. Výrobci se už orientují na úspornější lednice a mrazáky ve třídě A.

číst celé >>
9.3.2010 www.ihned.cz

Čeští ekologové přicházejí s radou, jak by stát mohl na jejich oboru finančně ušetřit a příroda získat.

číst celé >>
28.2.2010 www.ihned.cz

Po vzoru ledniček nebo praček budou mít štítky o spotřebě i televize. Opatření se týká všech typů, tedy LCD, plazmy i klasických CRT televizí.

číst celé >>
28.2.2010 www.ihned.cz

Firma Transkorekta dostala za spornou pohledávku 50 mil. Kč. Věřitelé zkrachovalého Ostrama dostanou nanejvýš drobné.

číst celé >>
18.2.2010 www.ihned.cz

Lidé si žádají zelenou energii, ale ochota za ni platit již značně ochladla. Do roku 2016 vzroste průměrný účet za elektřinu o 60 procent.

číst celé >>
13.2.2010 www.ihned.cz

ČEZ přerůstá vládě přes hlavu a projevuje ambice ovlivňovat charakter a směřování státu.

číst celé >>
13.2.2010 www.ihned.cz

Podvod století - vědci zmanipulovali data o teplotách na Zemi.

číst celé >>
13.2.2010 www.ihned.cz

V současné době je přijato přes 4000 žádostí, dalších zhruba 1000 čeká na zpracování na krajských pracovištích. Objem dotací zatím činí kolem 700 milionů korun z celkových zhruba 16 miliard.

číst celé >>
13.2.2010 www.ihned.cz

Veřejnost vyhrála první kolo. Desítky tisíc lidí ve východních Čechách zvítězily nad soukromou firmou. Podařilo se jim přesvědčit úředníky, že největší spalovna jedů ve střední Evropě by vážně ohrožovala region, ve kterém žijí.

číst celé >>
1.2.2010 www.ihned.cz

Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) přehodnocuje svou zprávu, v níž v roce 2007 konstatoval, že při zachování rychlosti globálního oteplování roztaje většina himálajských ledovců do roku 2035.

číst celé >>
31.1.2010 www.ihned.cz

Tato vláda je v lecčems unikátní: Ve vztahu k těžařům, nákladním dopravcům nebo energetikům připomíná Fischerův tým spíš Zemanovu vládu z dob opoziční smlouvy než Topolánkův nazelenalý kabinet.

číst celé >>
31.1.2010 www.ihned.cz

Petrolejáři, kterým zavádění biopaliv působí ztráty, dohodli kompromis s výrobci i některými politiky.

číst celé >>
31.1.2010 www.ihned.cz

Místo 25 miliard korun na zateplování dostane ČR zřejmě jen 17 miliard. I tak bude problém je vyčerpat. Ke konci roku chtěli lidé 0,5 miliardy.

číst celé >>
31.1.2010 www.ihned.cz

Snarůstající oblibou úsporných zářivek úzce souvisí jejich budoucí zpětný odběr a recyklace. Nefunkční zářivky s obsahem malého množství rtuti stále končí v komunálním odpadu. Ke zlepšení tohoto stavu by měl přispět vyšší počet sběrných míst.

číst celé >>
7.1.2010 www.ihned.cz

Přehled povinností obce v oblasti nakládání s odpady.

číst celé >>
7.1.2010 www.ihned.cz
Aktuality - archiv článků 2009

 

7.12.2009 www.ekonoviny.cz

Recence knihy v časopisu Odpady. Jde o praktickou příručku pro zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14 001.

číst celé >>
18.3.2009 odpady.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk