chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Zákon posiluje ochranu před znečištěním

Novela zákona o integrované prevenci posiluje ochranu životního prostředí před znečištěním průmyslem.

Prezident Václav Klaus před koncem svého mandátu podepsal zákon posilující ochranu životního prostředí před znečištěním průmyslem, informovala o tom ČTK. Novela například zesiluje důraz na využívání nejlepších dostupných technik a zpřesňuje podmínky pro udělení výjimek. Zákon nově zahrnuje i některé další průmyslové činnosti. Podniky na základě normy žádají o povolení k provozu krajské úřady, které posuzují míru emisí, a to do všech částí životního prostředí. Nemělo by se tak stát, že firma sice například splní limity pro znečišťování ovzduší, ale o to více škodlivin pak vypustí do řek či odveze na skládky v podobě nebezpečných odpadů.

Novela zdůrazňuje větší ochranu půd a podzemních vod před znečištěním průmyslovou činností. Nově má třeba platit, že úřady zajistí, aby skutečné emise vypouštěné ze zařízení nepřekračovaly úroveň emisí spojenou s nejlepšími dostupnými technikami.

Kritéria pro udělování výjimek pro vypouštění vyššího množství emisí budou tři: zeměpisná poloha zařízení, technická charakteristika zařízení a argument, že by náklady na pořízení nejlepší technologie byly nepřiměřené přínosům pro životní prostředí. O výjimku budou moct firmy žádat pouze tehdy, pokud její oprávněnost podloží odbornými posudky.

Zákon nově zahrnuje některé další činnosti, například výrobu dřevotřískových desek.

29.4.2013 odpady.ihned.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk