chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Nové vydání knihy Povinnosti firem v podnikové ekologii

4. vydání zahrnuje změny v důsledku vyhlášky č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů. Dale jsou zapracovány předpisy 139/2009 Sb., 157/2009 Sb., 203/2009 Sb.

Ve sledovaných povinnostech nastaly změny především v důsledku zapracování nové vyhlášky č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Tato vyhláška platí od 18.7.09 a zrušila vyhlášku č. 356/2002 Sb. Další drobné úpravy reagují na nové předpisy (139/2009 Sb. Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, 157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem, 203/2009 Sb. NV o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní).

Publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii si můžete objednat v eShopu na portálu ENVI GROUP.

Více informací o změnách ve 4. vydání


Doporučení:

Uvedená kniha je také zahrnuta v elektronické publikaci Průvodce podnikovou ekologií, která Vám nabízí snadné řešení problematiky podniku a životního prostředí.

Publikace zahrnuje:

- Interaktivní on-line průvodce podnikovou ekologií
- Kompletní zpracovaní hlavních oblastí
- INFOservis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe
- Filtrování povinností podle Vašich činností
- Tvorba individuálních registrů právních požadavků - ideální pro EMS
- Možnost sestavení vlastní příručky
- Přehledy povinností s aktivními odkazy na plná znění předpisů
- EKOaudit pro vlastní přezkoumání podniku
- Vzory a příklady podnikové provozní dokumentace

Průvodce je koncipován tak, že si můžete přečíst kompletní publikaci nebo využít efektivní dotazníky a na základě Vašich činností vybrat pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají. INFOservis za Vás hlídá legislativní změny a pravidelně Vás informuje o jejich dopadech.

Kompletní přehledy povinností s komentáři a dalšími informacemi naleznete také v tištěné publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii.

4.9.2009 Envi Group s.r.o.
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk