chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Metodika interních auditů (13): Vedení rozhovorů při auditu

Ve třinácté části navážeme se budeme se věnovat vedení rozhovorů v průběhu interního auditu, včetně praktických tipů, jak vést efektivní rozhovor při auditu.

1 Vedení rozhovorů v průběhu auditu

1.1 Doporučení normy ISO 19011 pro vedení rozhovorů

Rozhovory jsou jedním z nejdůležitějších prostředků získávání informací a důkazů z auditu v průběhu interního auditu a měly by být vedeny způsobem, který je optimální k dané situaci a pro osobu, se kterou mluvíte.

Norma ISO 19011 uvádí pro vedení rozhovorů následující doporučení:

 • rozhovor musí být veden se zaměstnancem, který je za danou oblast odpovědný, vykonává dané aktivity a úkoly;
 • rozhovor by měl být veden během normální pracovní doby, a kde je to možné přímo na pracovišti pracovníka, se kterým je rozhovor veden;
 • auditor by se měl snažit daného pracovníky dostat před rozhovorem a i během rozhovoru do pohody (zaměstnanec se má cítit uvolněně);
 • auditor by měl být schopen zaměstnanci vysvětlit, k čemu audit je (proč se ho na danou věc ptá), co je smyslem provádění interního auditu, resp. proč dospěl k daným závěrům při auditu;
 • rozhovor by měl být zahájen otázkou týkající se pracovní činnosti daného zaměstnance (jaké jsou povinnosti a pravomoci zaměstnance?)
 • auditor by se měl vyhnout navádějícím otázkám (např. otázek, u kterých se očekává jedna odpověď);
 • závěry z rozhovoru by měly být na konci sumarizovány a odsouhlaseny daným pracovníkem;
 • auditor by měl na závěr rozhovoru auditovanému poděkovat za jeho účast a spolupráci;

1.2 Další doporučení pro vedení rozhovorů

Kromě výše uvedených položek je při rozhovoru je vhodné respektovat následující body:

 • auditor by neměl své otázky klást příliš rychle, nepospíchat;
 • auditor by se měl ptát pouze na jednu věc;
 • auditor by neměl používat dlouhé otázky;
 • auditor by neměl skákat auditovanému do řeči, pokud to není nutné;
 • auditor by měl používat slova „Ukažte mi to", „Řekněte mi nějaký konkrétní příklad", „Kdy se to stalo".... za každým závěrem musí být příklad;
 • auditor by se měl ptát různých lidí na stejnou otázku, aby ověřil pravdivost daného tvrzení;
 • auditor by měl improvizovat, reagovat na danou situaci (nepostupovat striktně podle připraveného auditního dotazníku, resp. by měl dotazník používat jako pomůcku pro přehled zásadních bodů auditu);
 • pokud auditor v průběhu interního auditu zjistí neshodu, okamžitě by ji měl prezentovat auditovanému s řádným vysvětlením (auditovaný by měl neshodě porozumět a souhlasit s ní)

1.3 Praktické tipy: jak vést efektivní rozhovor

Při rozhovoru používejte přístup „krok po kroku". Od všeobecných otázek postupujte k otázkám konkrétním.

Můžete mi popsat Vaši pracovní pozici?

Jakým způsobem dostáváte příkaz k výrobě?

Jak tento příkaz přezkoumáváte? Jaké body jsou pro Vás důležité?

Co uděláte, když tento příkaz nemůžete splnit?

Můžete ukázat příklad výrobního příkazu? Co třeba příkaz z minulého týdne?

31.1.2010 www.e-iso.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk