chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Integrované povolení

Provozovatel stanoveného zařízení (příloha č. 1 zákona 76/2002 Sb.) je povinen podat žádost o vydání integrovaného povolení, resp. provozovat zařízení na základě integrovaného povolení.

Povinnost:

Provozovatel stanoveného zařízení (příloha č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.) je povinen podat žádost o vydání integrovaného povolení, resp. provozovat zařízení na základě integrovaného povolení.

Předpisy:

§ 3 a následující zákona č. 76/2002 Sb., vyhláška č. 554/2002 Sb.

Komentář:

Seznam zařízení, k jejichž provozu je nutné integrované povolení, je uveden v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat (termín pro získání integrovaného povolení pro stávající provozovaná zařízení byl do 30.10.2007!).

Žádost o vydání integrovaného povolení podává provozovatel zařízení krajskému úřadu v elektronické podobě, nebo v listinné a elektronické podobě. Stavební povolení pro zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

Provozovatel zařízení je povinen:

  • provozovat zařízení v souladu s vydaným integrovaným povolením,
  • ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení,
  • spolupracovat s příslušnými správními úřady při kontrole dodržování podmínek integrovaného povolení,
  • neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,
  • vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu integrovaného povolení.

Podstatná změna v provozu zařízení může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení.

Vzhledem k tomu, že se integrované povolení týká relativně malého počtu zařízení, není problematika integrovaného povolení dále popisována. Bližší informace jsou uvedeny v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí, popřípadě na stránkách www.ippc.cz, www.cenia.cz, www.env.cz.


Doporučení:

Uvedený článek je převzat z elektronické publikace Průvodce podnikovou ekologií, která Vám nabízí snadné řešení problematiky podniku a životního prostředí.

Publikace zahrnuje:

- Interaktivní on-line průvodce podnikovou ekologií
- Kompletní zpracovaní hlavních oblastí
- INFOservis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe
- Filtrování povinností podle Vašich činností
- Tvorba individuálních registrů právních požadavků - ideální pro EMS
- Možnost sestavení vlastní příručky
- Přehledy povinností s aktivními odkazy na plná znění předpisů
- EKOaudit pro vlastní přezkoumání podniku
- Vzory a příklady podnikové provozní dokumentace

Průvodce je koncipován tak, že si můžete přečíst kompletní publikaci nebo využít efektivní dotazníky a na základě Vašich činností vybrat pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají. INFOservis za Vás hlídá legislativní změny a pravidelně Vás informuje o jejich dopadech.

Kompletní přehledy povinností s komentáři a dalšími informacemi naleznete také v tištěné publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii.

5.11.2009 Envi Group s.r.o.
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk