LABTECH, s.r.o.   LABTECH, s.r.o.  
Akreditované chemické, fyzikální, mikrobiologické rozbory a analýzy, měření hluku a vibrací.
Polní 23/340, Brno 639 00
Telefon:+420 511 110 711
Fax:+420 543 210 115
Zobrazit detail >>
  ALS Czech Republic, s.r.o.  
Provozujeme moderní akreditované laboratoře. Analýzy pokrývají převážně oblast životního prostředí, potravin, farmak a olejů.
Na Harfě 336/9, Praha-Vysočany 190 00
Telefon:+420 226 226 228
Zobrazit detail >>
  Analytické laboratoře Plzeň, s.r.o.  
Veterinární laboratorní diagnostika, chemické a mikrobiologické analýzy vod, potravin a krmiv, chemické analýzy vzorků ze životního prostředí; úřední měření, anorganická a organická analýza technických materiálů a obalů.
Pod Vrchem 51, Plzeň 312 80
Telefon:377 260 251
Zobrazit detail >>
  ANECLAB, s.r.o.  
Provoz zkušební laboratoře, akreditované za účelem komplexních analýz pro životní prostředí.
Dolní 2102/2, České Budějovice 3 370 04
Telefon:+420 775 244 471
Zobrazit detail >>
  AQUA - AGRO SERVIS, s.r.o.  
Testování a analýzy složek životního prostředí, pravidelné odběry odpadních, bazénových i pitných vod. Nabídka poradenské činnosti.
Sirotčí 1145/7, Ostrava-Vítkovice 703 00
Telefon:+420 739 201 499
Zobrazit detail >>
  AQUATEST a.s.  
Geologická 4, Praha 5 152 00
Telefon:+420 234 607 111
Fax:+420 234 607 700
Zobrazit detail >>
BIOANALYTIKA CZ s.r.o.   BIOANALYTIKA CZ s.r.o.  
Analýzy a rozbory vod,zemin,půdního vzduchu,odpadů,podzemních a povrchových vod, kalů z ČOV,vyluhovatelnost odpadů,ekotoxicita odpadů,odběry vzorků, monitoring,měření radonu,průzkumné práce,sanace, atomová absorpční spektrometrie a atmogeochemie.
Píšťovy 820, Chrudim 537 01
Telefon:+420 469681495
Zobrazit detail >>
  BIOLAB Praha s.r.o.  
Činnost společnosti Biolab zahrnuje celé spektrum oboru patologie, se zvláštním zaměřením na diagnostiku nádorů prsu, kožní patologii vč. zánětů, patologii zažívacího traktu a veterinární patologii. Velké zkušenosti má naše pracoviště zejména s vyšetřován
Plzeňská 2562/166, Praha 5 150 00
Telefon:257222345
Fax:257222345
Zobrazit detail >>
  Chemila, spol. s r.o.  
Provádění analýzy vod i bazénových, poživatin a kosmetiky. Kontrola kontaminace ploch, prostředí a sterility. Testování dezinfekčních látek.
Blažkova 2936/5, Hodonín 695 01
Telefon:+420 518 340 919
Zobrazit detail >>
  Chmelařský institut s.r.o.  
Výzkum, výroba, šlechtění a produkce chmele a chmelové sadby; laboratoře pro chmel, pesticidní přípravky a virologii chmele.
Kadaňská 2525, Žatec 438 46
Telefon:415 732 111
Zobrazit detail >>
  ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.  
Ústřední evidence, kontrola užitkovosti skotu, laboratoře pro rozbor mléka, imunogenetika, plemenářské práce v chovu skotu, prasat, ovcí a koz, zajištění služeb pro oprávněné organizace a chovatele.
U Topíren 2/860, Praha 7 170 41
Telefon:257 896 444
Zobrazit detail >>
  DEKONTA, a.s.  
DEKONTA, a.s. je renomovanou společností poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí.
Volutová 2523, Praha 5 158 00
Telefon:235 522 252-3
Fax:235 522 254
Zobrazit detail >>
EKO - LAB Žamberk spol. s r.o.  - akreditovaná laboratoř č. 1254   EKO - LAB Žamberk spol. s r.o. - akreditovaná laboratoř č. 1254  
Laboratoře a zkušebny - chemické a mikrobiologické rozbory krmiv, rostlin, potravin, odpadů, půd, kompostů, vod, čistírenských odpadů
Zemědělská 1004, Žamberk 564 01
Telefon:465 613 340
Fax:465 611 292
Zobrazit detail >>
  EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.  
Provoz chemické laboratoře.
Martinovská 3248/166, Ostrava-Martinov 723 00
Telefon:+420 596 963 791
Zobrazit detail >>
  EKOLA s.r.o.  
Ekologicko-zemědělská laboratoř; provádění rozborů vody, potravin, krmiv, půdy, ovzduší a odpadů; poradenská činnost.
Bruzovice, Sedliště 739 36
Telefon: 558 653 172
Zobrazit detail >>
  EKOLOGICKÁ LABORATOŘ PEAL S.R.O.  
Ekologická laboratoř zaměřená na: - rozbory vod - měření emisí a imisí - měření chem. látek-ovzduší na pracovištích - rozbory odpadních materiálů.
U Vodojemu 15, PRAHA 4 14000
Telefon:241728264
Zobrazit detail >>
  Ekologická laboratoř PEAL, s.r.o.  
Nabídka mikrobiologických a chemických rozborů pitné a teplé vody i vody z bazénů, odpadních materiálů a zemin. Měření emisí a imisí.
U vodojemu 914/15, Praha-Libuš 142 00
Telefon:+420 261 711 461
Zobrazit detail >>
EMPLA spol. s r.o.   EMPLA spol. s r.o.  
Za Škodovkou 305, Hradec Králové 503 11
Telefon:495 218 875
Zobrazit detail >>
  ENVIREX s.r.o.  
Poskytování laboratorních služeb, rozbor vody a odpadu.
Příjemky 52, Chotěboř 583 01
Telefon:569 624 788
Zobrazit detail >>
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.   ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.  
Hydrogeologie, provádění ekologických auditů a rizikových analýz, provoz akreditované chemické laboratoře, monitorovací a sanační práce v oblasti životního prostředí, inženýrská geologie, posouzení vlivu na životní prostředí (EIA); vrtné práce, vyhledáván
Nad Kunšovcem 1405/2, Velké Meziříčí 594 01
Telefon:566 521 107
Zobrazit detail >>
  GEMATEST, spol. s r.o.  
Akreditované laboratoře pro geotechniku a chemické analýzy.Provádíme analýzy a vzorkování vod, výluhů, odpadů, zemin, půd, stanovení zlata a stopových prvků ve vlasech. Geotechnické laboratorní a polní zkoušky, penetrační sondování, hutnící zkoušky.
Dr. Janského 954, Černošice 252 28
Fax:+420 251 642 154
Zobrazit detail >>
  GENSERVICE s.r.o.  
ČIA akreditovaná laboratoř molekulární genetiky a cytogenetiky č.1097.
Palackého 1/3, Brno 612 42
Telefon:+420 541562186
Fax: +420 541562187
Zobrazit detail >>
IFCOR-99, s.r.o.   IFCOR-99, s.r.o.  
Laboratorní vyšetření: mikrobiologie, parazitologie, mykologie, imunologie, alergologie, molekulární diagnostika. Autovakcíny pro pacienty s chronickým kvasinkovým a bakteriálním onemocněním. Plísně z prostředí,určení. Návrh postupu likvidace plísní.
Viniční 4049/235, Brno 615 00
Telefon: +420 533306413
Fax:+420 533306407
Zobrazit detail >>
  INECO průmyslová ekologie, s.r.o.  
Provádíme akreditovaná měření pracovního prostředí, prašnost, chemické látky, mikroklimatické podmínky, hluk, vibrace; autorizovaná měření emisí; rozbory pitných, povrchových a odpadních vod. Zajišťujeme ekologické poradenství, bezpečnost práce.
Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Telefon:+420 499 622 255
Zobrazit detail >>
  Ing. Věra Sigmundová - rozbory vody  
Chemické i mikrobiologické rozbory vody. Zhodnocení rozboru, posouzení a případně návrh na úpravu vody.
Archangelská 864/2, Praha-Vršovice 100 00
Telefon:+420 723 993 369
Zobrazit detail >>
  KlinLab, s.r.o.  
Diagnostické laboratorní centrum v oboru biochemie, hematologie, bakteriologie, imunologie, parazitologie a virologie; produkce buněk a růstových médií; poradny v oboru hematologie, imunologie, interního lékařství a poradna pro poruchy lipidového metaboli
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 169 00
Telefon:973 203 603
Zobrazit detail >>
Laboratoř Morava spol. s r.o.   Laboratoř Morava spol. s r.o.  
Chemické a mikrobiologické rozbory vod, vodných výluhů, odpadů půd, kompostů, potravin, krmiv a izolačních kapalin, piskovišť, mikrobiální kontaminace povrchů potravinářských provozů, kontrola účinnosti sterilizátorů.
Butovická 828, Studénka - Butovice 742 13
Telefon:+420 556400333
Fax: +420 556413092
Zobrazit detail >>
  LABOREX s.r.o.  
Diagnostická laboratoř pro vyšetřování biologického materiálu pro humánní a veterinární účely.
Pohraniční 106/641, Ostrava 703 00
Telefon:596 614 510
Zobrazit detail >>
  Monitoring, s.r.o.  
Poskytuje komplexní laboratorní služby v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.
Novákových 439/6, Praha-Libeň 180 00
Telefon: +420 266 316 272
Zobrazit detail >>
  Orlická laboratoř s.r.o.  
Laboratoře, laboratorní rozbory: fyzikální, chemické (voda, kaly, sedimenty, zeminy, odpady), mikrobiologické (odpadní a pitná voda, čistírenské kaly).
Česká Třebová 219, Česká Třebová - Lhotka 560 02
Telefon:+420 465534335
Zobrazit detail >>
RNDr. Jan KULICH s.r.o.   RNDr. Jan KULICH s.r.o.  
Výrobní společnost v oblasti farmacie a chemie s vlastní analytickou akreditovanou laboratoří.
Piletická 178/61, Hradec Králové 500 03
Telefon:+420 323 619 700
Fax:+420 323 619 719
Zobrazit detail >>
  RWTÜV Praha s.r.o.  
Pod Hájkem 1, Praha 8 180 00
Telefon:284 810 255
Zobrazit detail >>
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV OLOMOUC, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144   STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV OLOMOUC, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144  
Laboratoře a zkušebny - laboratorní vyšetřování potravin, krmiv, vody, biol. materiálů, kosm. přípravků, lab. diagnostika choroby zvířat (služby)
Jakoubka ze Stříbra 462/1, Olomouc 779 00
Telefon:585 225 641
Fax:585 222 394
Zobrazit detail >>
  ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o.  
Vítězná 425, Kutná Hora-Sedlec 284 03
Telefon:+420 327 511 871
Zobrazit detail >>
  Vodní zdroje GLS Praha, a.s.  
Poskytování laboratorních služeb se zaměřením na rozbory vody či zemin.
Jana Masaryka 257/26, Praha-Vinohrady 120 00
Telefon:+420 222 517 026
Zobrazit detail >>
Vodní zdroje Holešov a.s.   Vodní zdroje Holešov a.s.  
Tovární 1423, Holešov 769 01
Telefon: +420 573312133
Fax:+420 573312130
Zobrazit detail >>
  VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA  
Výzkum v oblasti potravinářské chemie a biochemie, výzkum a vývoj speciálních potravin, vývoj a výroba potravinářské techniky, stanovení vlastností potravin a jejich složek.
Radiová 7, PRAHA 10 102 31
Telefon:+420 - 296 792 111
Fax:+420 - 272 701 983
Zobrazit detail >>
  VZ lab s.r.o.  
Rozbory vod pitných, povrchových, odpadních a technologických, rozbory zemin, odpadů, kalů a půdního vzduchu dle platné legislativy.
Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5 150 00
Telefon:266779115
Zobrazit detail >>
  ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OLOMOUCI  
Wolkerova 6, Olomouc 77900
Telefon:585419977
Zobrazit detail >>
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam


Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratořEuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk