directory Knihovny 

  BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.  
Výzkum, vývoj a výroba veterinárních přípravků a léčiv, farmakologický servis pro výrobce veterinárních a humáních léčiv
Pohoří - Chotouň, JÍLOVÉ u Prahy 254 49
Telefon:+420 - 261 395 111, 241 950 250
Fax:+420 - 241 950 503
Zobrazit detail >>
  Česká společnost chemická  
Novotného lávka 5, Praha 1 116 68
Telefon:221 082 383
Fax:222 220 184
Zobrazit detail >>
Česká společnost chemického inženýrství   Česká společnost chemického inženýrství  
Novotného lávka 5, Praha 1 116 68
Telefon:221 082 333
Fax:221 082 366
Zobrazit detail >>
  Česká společnost chemického inženýrství  
Novotného lávka 5, Praha 1 116 68
Telefon:221 082 333
Fax:221 082 366
Zobrazit detail >>
  Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii  
Kladenská 48, Praha 6 160 00
Telefon:+420 224 355 166
Zobrazit detail >>
  Česká společnost průmyslové chemie  
Novotného lávka 5, Praha 1 116 68
Telefon:221 082 383
Fax:222 220 184
Zobrazit detail >>
  ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM  
Jevanská 12, Praha 10 100 31
Telefon:+(420)- 274 78 44 16
Fax:+(420)- 274 77 58 69
Zobrazit detail >>
  Český ekologický ústav  
Český ekologický ústav je příspěvková organizace. Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Kodaňská 10, Praha 10 100 10
Telefon:+420-271 740 867
Zobrazit detail >>
  Grantová agentura ČR  
Zobrazit detail >>
  KATCHEM, spol. s r.o.  
VaV v oblasti kvalifikované chemie, příprava speciál. chemikálií (borany, preparáty pro BNCT), vývoj katalytických systémů aniontové polymerace 6-kaprolaktamu, výroba polyamid. polotovarů, vývoj a výroba spec.druhů PA, vývoj technologie výroby PAP
E. Krásnohorské 6, PRAHA 1 110 00
Telefon:+420 - 266 173 145
Fax:+420 - 220 940 137
Zobrazit detail >>
  Laboratoř genetiky a embryologie Laboratoř genetiky a embryologie - Ústav živočišné fyziologie a genetiky  
Veveří 97, Brno 602 00
Telefon:541 212 292
Fax:541 212 988
Zobrazit detail >>
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.   POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.  
Polymer Institute Brno, spol. s r.o., známý do roku 1994 jako Výzkumný ústav makromolekulární chemie (VÚMCH), představoval po dlouhá léta významnou domácí základnu aplikovaného výzkumu v oblasti polymerů.
Tkalcovská 36/2, BRNO 656 49
Telefon: +420 545 321240
Fax:+420 545 211141
Zobrazit detail >>
  Spolek pro antikorozní ochranu, spol. s r.o.  
Revoluční 86, Ústí nad Labem 40032
Telefon:47 716 2226
Fax:472762528
Zobrazit detail >>
  Státní zdravotní ústav  
Šrobárova 48, Praha 10 100 42
Telefon:+420 267 081 111
Fax:+420 267 311 188
Zobrazit detail >>
  Svaz chemického průmyslu České republiky  
Dělnická 12, Praha 7 170 00
Telefon:+420 266 793 580
Zobrazit detail >>
Svaz chemických obchodníků a distributorů   Svaz chemických obchodníků a distributorů  
Mezi Úvozy 1850, Praha 9 – Horní Počernice 193 00
Telefon:+420 283096533 (111)
Fax:+420 281920837
Zobrazit detail >>
SYNPO, a.s.   SYNPO, a.s.  
SYNPO, akciová společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků, byla vždy čelním představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti polymerů.
S.K. Neumanna 1316, Pardubice 53207
Telefon:00420 466 067 111
Fax:00420 466 067 260
Zobrazit detail >>
  Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická  
nám. Čs. legií 565, Pardubice 532 10
Telefon:+420 466 037 294
Fax:+420 466 037 068
Zobrazit detail >>
  ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  
Antonína Čermáka 2a, Praha 6 - Bubeneč 160 68
Telefon:220 383 111
Fax:224 324 718
Zobrazit detail >>
  Ústav analytické chemie AV ČR  
Veveří 97, Brno 61142
Telefon:+420 532 290 182
Fax:+420 541 212 113
Zobrazit detail >>
  Ústav chemických procesů  
Rozvojova 2, Prague 6 165 02
Telefon:+420 220 390 111
Fax:+420 220 920 661
Zobrazit detail >>
  Ústav chemických procesů AV ČR  
Rozvojová 135, Praha 6 16502
Telefon:+420 220 390 111
Zobrazit detail >>
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR   Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR  
Dolejškova 3, Praha 8 182 23
Telefon:286 583 014; 266 052 011
Fax:286 582 307
Zobrazit detail >>
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR  
Úkolem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice polymerů.
Heyrovského nám.2, Praha 6 - Břevnov 162 06
Telefon:+420-296 809 111
Fax:+420-296 809 410
Zobrazit detail >>
  Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky  
Flemingovo n. 2., Praha 6 166 10
Telefon:220183-333
Fax:220183578
Zobrazit detail >>
  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  
Hroznová 2, Brno 656 06
Telefon:543 548 111
Zobrazit detail >>
  VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV OCHRANY BRNO  
Výzkum v oblastech materiálového inženýrství, spolehlivostních expertiz, logistiky, vojenské chemie a pasivních systémů a radioelektronických zbraní
Veslařská 230, BRNO 637 00
Telefon:+420 - 543 562 111
Fax:+420 - 541 219 821
Zobrazit detail >>
Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT)   Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT)  
Technická 3, Praha 6 16628
Telefon:224351111
Fax:224311082
Zobrazit detail >>
  Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.  
Výzkum zaměřený na výrobní procesy, ve kterých dochází k chemickým reakcím, nebo ve kterých se používají chemicko-inženýrské operace, nebo ve kterých vznikají plynné, kapalné nebo tuhé odpady, zneškodňování exhalací, anal.chemie.
Revoluční 84, Ústí nad Labem 40001
Telefon:+420 475 309 222
Fax:+420 475 309 274
Zobrazit detail >>
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. (VÚOS)   Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. (VÚOS)  
VÚOS je jednou z největších českých firem, zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti organické chemie a toxikologie.
Rybitví, Rybitví 53218
Telefon:+420 466 822 545
Fax:+420 466 823 900
Zobrazit detail >>
  VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA  
Výzkum v oblasti potravinářské chemie a biochemie, výzkum a vývoj speciálních potravin, vývoj a výroba potravinářské techniky, stanovení vlastností potravin a jejich složek.
Radiová 7, PRAHA 10 102 31
Telefon:+420 - 296 792 111
Fax:+420 - 272 701 983
Zobrazit detail >>
  VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO FARMACII A BIOCHEMII, a.s. (VÚFB, a.s.)  
Vývoj syyntéz a aktivních substancí (API), analytické hodnocení včetně vypracování DMF, výzkum a výroba protizánětlivých léčiv.
Dolní Měcholupy 130, Praha 10 10237
Telefon:267 241 111
Fax:267 241 111
Zobrazit detail >>
 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam


Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratořEuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk