Testo, s. r. o.Testo, s. r. o.
Profesionální měřicí přístroje.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
 
Kontaktní informace
Telefon +420 257 290 205
Fax +420 257 290 410
Email info@testo.cz
Internetová adresa http://www.testo.cz
 
Profil

Měřící přístroje Testo - důležitá záruka kvality

Firma Testo vyrábí přenosné ruční měřicí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, aktivity vody, otáček, pH, kvality vzduchu, osvětlení, hluku, analyzátory spalin, detektory plynů a přístroje pro potravinářský průmysl (HACCP).

V průběhu 50 let existence firmy Testo byl vybudován systém vysoké úrovně garance kvality a dlouhodobé spolehlivosti našich měřících přístrojů a jejich příslušenství. Měřící přístroje musí být dlouhodobě přesné a proto nabízíme přístroje, které jsou důsledně otestovány nejen během vývoje, ale také následně po jeho dokončení jsou podrobeny kontrole stability parametrů po aplikaci v praktickém provozu. Pro úplnou jistotu přesnosti měření je nutné přístroje pravidelně podrobovat kalibraci.

Absolutní důvěru ve výsledky měření vám dodají kalibrační certifikáty pro všechny měřené veličiny. Firma Testo převzala v oblasti kalibrací vedoucí místo na trhu. Jak to myslíme? Měřicí přístroje musí být po mnoho let velice stabilní, spolehlivé a přesné. To je jádro naší filosofie.

Během několika posledních let působení zaujala firma Testo, s.r.o. stálé místo na českém trhu s měřicí technikou. Přístroje se zde prosazují především svojí kvalitou a rozumnou cenou. Testo, s.r.o. nenabízí pouze prodej přístrojů, servis a kalibrace, ale především poradenství při řešení Vašich konkrétních měřicích úloh.

Větrání a klimatizace

Multifunkční přístroje

testo 400

Testo 400 je multifunkční měřící přístroj s pamětí pro 500 000 naměřených hodnot, RTL modulem (měření objemového průtoku s výpočtem nejistoty měření), možností spuštění a ukončení měření, nastavením intervalu měření, překročení a podkročení mezní hodnoty, data a času, se dvěma volně osaditelnými konektory pro připojení široké palety sond, vč.baterie, lithiového článku a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: rychlost proudění 0 až 60 m/s, vlhkost 0 až 100 % RH, tlak od 0 do 2000 hPa, teplota od - 200 do 1760 °C, CO od 0 do 500 ppm CO, CO2 od 0 do 10000 ppm CO2.

 • RTL modul pro posouzení měření přímo na místě s integrovaným výpočtem nejistoty měření
 • Zobrazení vypočítaného stupně turbulence, průměrné rychlosti vzduchu a teploty vzduchu
 • Datová komunikace s PC
 • Čtečka čárového kódu
 • Snadná obsluha pomocí kurzoru
 • 2 volně osaditelné konektory pro připojení široké palety sond
 • Měření proudění (m/s,m3/h...) pomocí vrtulkových sond, termických sond a Pitotovy trubice
 • Měření vlhkosti/tlaku (%rF, g/kg, hPa...) pomocí minimodulu, vlhkostních sond, sondy pro měření tlakového rosného bodu, sondy pro měření klima v místnosti a tlakové sondy
 • Měření teploty (°C) pomocí vpichových sond, trubkových sond, povrchových sond a ponorných sond
 • Měření CO, CO2, ot/min, mV/mA

 

testo 435-4

Testo 435-4 je multifunkční měřící přístroj s integrovaným měřením diferenčního tlaku pro klimatizaci, větrání a kvalitu vzduchu v místnosti s pamětí naměřených hodnot, PC-softwarem a USB kabelem pro přenos dat, vč. baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: teplota od -200 do 1370 °C, vlhkost od 0 do 100 % RH, rychlost proudění od 0 do 60 m/s, absolutní tlak od 0 do 2000 hPa, CO2 od 0 do 10000 ppm CO2, osvětlení od 0 do 100000 Luxů, diferenční tlak od 0 do 25 hPa.

Měřící přístroj pro zjišťování kvality vzduchu v místnosti, zaregulování a kontrolu zařízení RTL. Menu závislá na použité sondě a volitelné uživatelské profily, např. pro měření v kanále nebo dlouhodobé měření, nabízejí tu nejjednodušší obsluhu. Nová sonda IAQ měří obsah CO2, vlhkost a teplotu vzduchu. Navíc je možné připojit lux-sondu pro měření intenzity osvětlení a sondu pohody prostředí pro zjišťování průvanu. V nové termické sondě je integrováno měření teploty a vlhkosti. Speciální protokol proudění profesionálně dokumentuje měření ve vzduchotechnickém kanálu. Navíc je možné připojit další teplotní a vlhkostní sondy bezdrátově, tzn. přenosem naměřených dat při využití rádiového signálu. Takto lze na přehledném displeji měřícího přístroj zobrazit naměřené hodnoty až tří teplotních nebo vlhkostních sond.

 • Pamět pro 10 000 naměřených hodnot
 • Počítačový software pro analýzu, archivaci a dokumentaci naměřených dat
 • Sonda IAQ, sonda lux a sonda pohody prostředí
 • Sondy pro měření teploty, rychlosti proudění a prostorové vlhkosti, integrovaná sonda diferenčního tlaku pro měření Pitotovou trubicí
 • Rádiové sondy pro teplotu a vlhkost
 • Třída krytí IP54

 

Měření proudění

 

testo 425

Testo 425 je termický anemometr s pevně připojenou sondou proudění (průměr špičky sondy 7,5 mm), vč. měření teploty a teleskopu (max. 820 mm), baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: teplota od - 20 do 70 °C, rychlost proudění od 0 do 20 m/s.

Kompaktní anemometr testo 425 s pevně připojenou termickou sondou proudění vč. teleskopu zobrazuje přímo na displeji rychlost proudění a objemový průtok. Přesný výpočet objemového průtoku je umožněn díky komfortnímu zadání plochy kanálu. Navíc lze přepínat na aktuální naměřenou hodnotu teploty. Výpočet časové nebo bodové střední hodnoty podává informaci o průměrné naměřené hodnotě objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty. Vč. hodnot min. a max. a funkce Hold (podržení naměřené hodnoty).

 • Měření teploty, proudění a objemového průtoku
 • Výpočet bodové a časové střední hodnoty
 • Hodnoty max. / min.
 • Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty
 • Podsvícení displeje
 • Funkce Auto-Off
 • TopSafe, ochrana přístroje před nečistotami a nárazem
testo 417

Testo 417 je vrtulkový anemometr s integrovanou vrtulkou o průměru 100 mm, vč. měření teploty, baterie, a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: teplota od - 0 do 50 °C, rychlost proudění od 0,3 do 20 m/s, objemový průtok od 0 do 99999 m3/h.

Kompaktní anemometr testo 417 s integrovanou vrtulkou o průměru 100 mm pro měření rychlosti proudění, objemového průtoku a teploty. Objemový průtok se zobrazuje přímo na displeji. Přesný výpočet objemového průtoku je umožněn díky komfortnímu zadání plochy kanálu. Navíc lze přepínat na aktuální měřenou hodnotu teploty. Směr proudění, t.j. sání nebo výfuk, se zobrazuje na displeji. Výpočet časové a bodové střední hodnoty dává informaci o průměrných naměřených hodnotách objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty. Sada trychtýřů (jako možné dovybavení) umožňuje měření na větracích mřížkách a talířových ventilech. Mohou být zobrazeny minimální a maximální hodnoty. Funkce Hold umožňuje podržení aktuální naměřené hodnoty na displeji.

 • Rozpoznání směru proudění
 • Měření teploty, proudění a objemového průtoku
 • Vytvoření bodové a časové střední hodnoty
 • Hodnoty max. / min.
 • Tlačítko Hold pro podržení naměření hodnoty
 • Podsvícení displeje
 • Funkce Auto-Off
 • Integrovaná vrtulka o průměru 100 mm

testo 416

Testo 416 je vrtulkový anemometr s pevně připojenou teleskopickou vrtulkovou sondou o průměru 16 mm (délka max. 890 mm), vč.baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: rychlost proudění od 0,6 do 40 m/s.

Kompaktní anemometr testo 416 s pevně připojenou vrtulkovou sondou vč. teleskopu (max. 890 mm). Rychlost poudění a objemový průtok se přímo zobrazuje na displeji. Přesný výpočet objemového průtoku je umožněn komfortním zadáním plochy kanálu. Vytvoření časové a bodové střední hodnoty podává informaci o průměrné rychlosti proudění a objemovém průtoku. Hodnoty min. a max. mohou být také zobrazovány na displeji. Funkce Hold umožňuje podržení aktuální naměřené hodnoty na displeji.

 • Přímé zobrazení rychlosti proudění a objemového průtoku
 • Výpočet bodové nebo časové střední hodnoty
 • Hodnoty max. / min.
 • Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty
 • Podsvícení displeje
 • Funkce Auto-Off
 • TopSafe chrání přístroj před nečistotami a nárazem
testo 410-1/2

Testo 410-1/2 je vrtulkový anemometr s integrovanou NTC sondou pro měření teploty vzduchu (testo 410-2 nabízí integrované měření vlhkosti vzduchu) vč. ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: rychlost proudění od 0,4 do 20 m/s, teplota od -10 do 50 °C.

testo 410-1 je konstruován pro měření rychlosti a teploty vzduchu. S integrovaným měřením pomocí vrtulky o průměru 40 mm je ideálně vhodný pro rychlá krátkodobá měření na vzduchových výustkách. Je možné vytvoření časové střední hodnoty. Měřící přístroj je velmi ergonomický, malý a snadno se obsluhuje.

testo 410-2 je konstruován pro měření rychlosti, teploty a vlhkosti vzduchu. Vlastní, patentovaný, vlhkostní senzor Testo zaručuje spolehlivé výsledky měření. S integrovaným měřením pomocí vrtulky o průměru 40 mm se měřící přístroj ideálně hodí pro rychlá krátkodobá měření na vzduchových výustkách. Je možné vytvoření časové střední hodnoty.

Rozsahy měření: rychlost proudění od 0,4 do 20 m/s, teplota od -10 do 50 °C, vlhkost od 0 do 100 %.

 

Měření tlaku

 

testo 511

Testo 511 je tlakoměr absolutního tlaku, vč. ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: absolutní tlak od 300 do 1300 hPa.

Testo 511 měří absolutní tlak s přesností +/- 3 hPa. Zadáním nadmořské výšky na místě se tento přepočítá na barometrický tlak vzduchu. Kromě toho je možné měření barometrické výšky mezi dvěma body. testo 511 je velmi ergonomický, malý a snadno se obsluhuje.

testo 510

Testo 510; diferenční tlakoměr, vč.ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: tlak od 0 do 100 hPa.

Testo 510 měří diferenční tlak v rozsahu od 0...100 hPa. Pro přesné naměřené hodnoty je měření diferenčního tlaku teplotně kompenzováno. Měřené hodnoty mohou být zobrazovány v celém měřícím rozsahu v Pascalech. Magnety umístěné na zadní straně přístroje dovolují práci s volnýma rukama. Podsvícený displej umožňuje komfortní odečítání naměřených hodnot i za nepříznivých poměrů viditelnosti. Při použití Pitotovy trubice měří testo 510 rychlost proudění vzduchu. Pro zajištění přesných hodnot měření lze kompenzovat hustotu vzduchu. testo 510 je velmi ergonomický, malý a snadno se obsluhuje.

testo 512 0...2000 hPa / 0...200 hPa / 0...20 hPa / 0...2 hPa

Testo 512 je diferenční tlakoměr 0 - 2000 hPa, vč. baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: tlak od 0 do 2000 hPa.

Testo 512 současně zobrazuje na dobře čitelném, velkém, podsvíceném displeji tlak a proudění. Naměřená data se na místě vytisknou spolu s datem, časem a také minimální a maximální naměřenou hodnotou. Testo 512 přepíná mezi dvěma jednotkami pro rychlost proudění: m/s a fpm. Pro tisk lze nastavit osm jednotek tlaku: kPa, hPa, Pa, mmH2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg. Kompenzace hustoty je integrována. Zobrazovaná naměřená hodnota může být stisknutím tlačítka HOLD na displeji podržena. Naměřené minimální a maximální hodnoty lze v přístroji zobrazit a uložit. TopSafe chrání měřící přístroj při používání v praxi před nárazem, nečistotami a stříkající vodou.

 • Současné zobrazení hodnoty proudění a tlaku
 • 8 jednotek tlaku: kPa, hPa, Pa, mm H2O, mm Hg, psi, inch H2O, inch Hg
 • 2 jednotky proudění: m/s, fpm
 • Integrovaná kompenzace hustoty
 • Podsvícený displej
 • Funkce Hold, max., min.
 • Tisk naměřených hodnot vč. data, času a hodnot max. a min.
testo 521 0...100 hPa / +-0,2 % z konc. hodnot

Diferenční tlakoměr 0...100 hPa vč. baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: tlak od 0 do 100 hPa.

Velmi přesný přístroj s vnitřním senzorem diferenčního tlaku, optimální pro kontrolu odsávacích zařízení a ventilátorů a pro sledování poklesu tlaku na filtrech. Ve spojení s Pitotovou trubicí měří vnitřní tlakový senzor rychlosti proudění od 5 - 100 m/s. Externí připojitelná sonda 100 Pa umožňuje přesná měření od 1 - 12 m/s.

 • Senzor diferenčního tlaku s teplotní kompenzací integrovaný v přístroji
 • Výpočet rychlosti proudění a objemového průtoku měřením pomocí Pitotovy trubice
 • Vytvoření bodové a časové střední hodnoty
 • 2 vstupy pro tlakovou a teplotní sondu
 • Ukládání dat přiřazených místu měření a analýza na počítači/notebooku
 • Přímé dopočítání rychlosti proudění a objemového průtoku
 • Výpočet střední hodnoty bodově a časově
 • Kompenzace hustoty
 • Možnost připojení až dvou rozhraní 4...20 mA
 • Vyhodnocení 1 analogového signálu na rozhraní
 • Škálování analogového signálu v přístroji
 • Rozhraní 4...20 mA je připojitelné na přístroje testo 521, 526, 400, 650 a 950
 • Dva volně osaditelné vstupy umožňují připojení externích sond pro měření tlaku, teploty, proudu / napětí
testo 521 0...100 hPa / +-0,1 % z konc. hodnot

Diferenční tlakoměr 0...100 hPa vč. baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: tlak od 0 do 100 hPa.

Vysoce přesný přístroj pro měření diferenčního tlaku testo 521 s vnitřním tlakovým senzorem od 0 ... 10 a od 0 ... 100 hPa ve 2 třídách přesnosti. Testo 521-1 má vnitřní tlakový senzor třídy 0,2. Testo 521-2 s tlakovým senzorem třídy 0,1 se optimálně hodí pro měření rychlosti proudění od 5 ... 100 m/s. Externí připojitelná sonda 100 Pa umožňuje přesná měření od 1 do 12 m/s. Naměřené hodnoty lze ukládat k jednotlivým místům měření a analyzovat je na počítači nebo na místě zdokumentovat pomocí tiskárny protokolů Testo.

 • Senzor diferenčního tlaku s kompenzací teploty v přístroji
 • 2 vstupy pro tlakovou a teplotní sondu
 • Přímé dopočítání rychlosti proudění a objemového průtoku
 • Výpočet průměrné hodnoty bodově a časově
 • Kompenzace hustoty
testo 521 0...2,5 hPa

Testo 521-3 je diferenční tlakoměr 0...2,5 hPa vč. baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: tlak od 0 do 2,5 hPa.

Přístrojem testo 521-3 se měří diferenční tlaky do 250 Pa. Vysoká přesnost a rozlišení 0,1 Pa dělají přístroj ideálním pro měření diferenčního tlaku v čistých prostorech. Ve spojení s Pitotovou trubicí měří vnitřní tlakový senzor rychlost proudění v rozsahu od 1 ... 20 m/s.

 • Senzor diferenčního tlaku s teplotní kompenzací je integrován v přístroji
 • Výpočet rychlosti proudění a objemového průtoku měřením Pitotovou trubicí
 • Výpočet bodové a časové střední hodnoty
 • 2 vstupy pro tlakovou a teplotní sondu

 

Měření vlhkosti

 

testo 635-2

Testo 635-2 je teploměr/vlhkoměr s pamětí pro ukládání naměřených hodnot, PC-softwarem a USB-kabelem pro přenos dat, vč. baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: teplota od - 200 do 1370 °C, relativní vlhkost od 0 do 100 %, absolutní tlak od 0 do 2000 hPa.

Měřící přístroj je určen pro měření vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu a pro měření rosného bodu v tlakových systémech. Vlhkostní průběhy lze zaznamenávat a graficky nebo tabulkově analyzovat a zobrazovat. Bezdrátově, tzn. přenosem naměřených dat pomocí rádiového signálu, mohou být měřícím přístrojem testo 635-2 připojeny až 3 teplotní nebo vlhkostní sondy. Volitelné uživatelské profily, tzn. určité přiřazení funkčních tlačítek pro určitou aplikaci a navigaci v menu, umožňují intuitivní obsluhu. Použitím speciálních sond lze vlhkost materiálu zobrazovat přímo na displeji přístroje. Do paměti je možné vložit sorpční křivky pro různé materiály. Pro analyzování vlhkosti na stropech a zdech testo 635 přímo zobrazuje vzdálenost rosného bodu mezi vzduchem v místnosti a povrchem zdi. Pro sledování rosného bodu v tlakových systémech jsou k dispozici přesné sondy do -60 °C tpd. Vlhkostní senzor, který vyvinula
firma Testo a je celosvětově patentově chráněn, nabízí vynikající vlastnosti z hlediska přesnosti, dlouhodobé stability, tepelné odolnosti a robustnosti. 

 • Paměť přístroje až pro 10 000 naměřených hodnot 
 • PC-software pro analýzu, archivaci a dokumentaci naměřených dat
 • Měření vlhkosti vzduchu, kompenzované vlhkosti materiálu a rosného bodu
 • Bezdrátové sondy pro teplotu a vlhkost
 • Třída krytí IP54

 

testo 845 s integrovaným vlhkostním modulem

Testo 845 je infra-teploměr s označením měřeného místa laserovým křížem, vč. vlhkostního modulu, přepínatelné optiky pro měření na krátkou a dlouhou vzdálenost, připojitelnou dotykovou teplotní sondou, nastavením emisivity od 0,1 do 1, optickým/akustickým alarmem, paměťí pro naměřené hodnoty, PC softwarem vč. USB kabelu pro přenos dat, hliníkovým kufrem, baterií a kalibračním protokolem.

Rozsahy měření: teplota infra od -35 do 950 °C, teplota dotyková od -35 do 950 °C, relativní vlhkost od 0 do 100 %.

 • Přepínatelná optika pro měření na dlouhou vzdálenost (75:1) a na krátkou vzdálenost (průměr 1 mm, vzdálenost 70 mm)
 • Integrovaný vlhkostní modul pro měření vlhkosti vzduchu v místnosti a pro určení vzdálenosti rosného bodu
 • Referenční přesnost ±0,75 °C se superrychlou technikou měření (100 ms)
 • Podsvícený displej (3-řádkový) se zobrazením °C, % rv, °C td, hodnoty min./max., hraniční hodnoty alarmu a stupně emisivity
 • Optický a akustický alarm při překročení hraniční hodnoty
 • Vstup pro TE sondu pro určení stupně emisivity
 • Paměť pro 90 protokolů měření
 • PC software pro archivaci a dokumentaci naměřených dat (v rozsahu dodávky)
 • Držák na stativ pro měření on-line přes USB kabel (v rozsahu dodávky)
 • Dokumentace naměřených dat na místě pomocí tiskárny protokolů testo

 

testo 625

Testo 625 je přístroj pro měření vlhkosti a teploty, vč. násuvné vlhkostní sondy, baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: teplota od -10 do 60 °C, vlhkost od 0 do 100 % RH.

Kompaktní přístroj s integrovanou vlhkostní hlavicí sondy pro měření vlhkosti a teploty vzduchu. Velký dvouřádkový displej zobrazuje vlhkost a teplotu mokrého teploměru rosný bod a teplotu. Při měřeních na těžko přístupných místech se vlhkostní hlavice sondy jednoduše sundá a nasune se na rukojeť s kabelem (příslušenství). Alternativně je možno přenášet naměřené hodnoty bezdrátově na větší vzdálenosti od sondy k měřícímu přístroji. Vlhkostní hlavice sondy se nasune na rádiovou rukojeť (příslušenství) a testo 625 se doplní rádiovým modulem (příslušenství).

 • Zobrazení teploty a relativní vlhkosti / teploty mokrého teploměru / rosného bodu
 • Hodnoty max. / min.
 • Tlačítko Hold pro podržení naměřené hodnoty
 • Podsvícení displeje
 • Funkce Auto-Off (automatického vypnutí)
 • Ochranné pouzdro TopSafe (příslušenství)
 • Patentovaný vlhkostní senzor
 • 2 roky garantovaná dlouhodobá stabilita
testo 175-H2

Testo 175-H2 je záznamník vlhkosti/teploty se dvěma kanály, s integrovanými senzory, nástěnným držákem a kalibračním protokolem.

Rozsahy měření: vlhkost od 0 do 100 % RH, teplota od -20 do 70 °C.

 • Rychlá dokumentace pomocí infra-tiskárny, 6 řádků/s
 • Sběr dat pomocí testo 580 a přenos pro vyhodnocení na PC/notebooku
 • Vyhodnocení dat pomocí snadno ovladatelného softwaru kompatibilním s Windows
 • Možnost dálkového napojení přes GSM
testo 610

Testo 610 je vlhkoměr / teploměr, vč. ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: vlhkost od 0 do 100 % RH, teplota od -10 do 50 °C.

Testo 610 měří teplotu a vlhkost vzduchu. Vlastní, patentovaný, vlhkostní senzor Testo zaručuje spolehlivé výsledky měření. Přesnost +/- 2,5 % rv je potvrzena kalibračním protokolem, který je součástí dodávky. Přístroj testo 610 umožňuje výpočet rosného bodu a výpočet teploty mokrého teploměru, jakož i funkci Hold a zobrazení hodnot max. a min. Testo 610 je velmi ergonomický, malý a snadno se obsluhuje.

 

Měření teploty

 

testo 845

Testo 845 je bezdotykový infra-teploměr s označením snímané plochy laserovým křížem, přepínání optiky pro měření na velkou nebo krátkou vzdálenost, konektorem pro připojení sondy pro měření teploty, nastavitelnou emisivitou od 0,1 do 1, optickým/akustickým alarmem, pamětí pro naměřené hodnoty, PC-softwarem vč. USB kabelu pro přenos dat, hliníkovým kufrem, baterií a kalibračním protokolem.

Rozsahy měření: teplota infra od -35 do 950 °C, teplota dotyková od -35 do 950 °C.

Testo 845 vytváří technologický milník v bezdotykovém měření teploty. Lze přesně měřit teploty povrchů s tím nejmenším průměrem a to jak na velkou, tak malou vzdálenost. Umožňuje to přepínatelná optika pro měření vzdáleného a blízkého pole. Pro měření teploty vzdáleného pole je vybaveno testo 845 optickým rozslišením 75:1. Je možno přesně měřit povrchovou teplotu i velmi vzdálených objektů. Při vzdálenosti 1,2 metru od měřeného objektu je průměr zaměřené plochy, z níž je teplota snímána, pouhých 16 mm. Optika pro snímání teploty na krátkou vzdálenost umožňuje měření těch nejmenších
povrchů s průměrem pouhého 1 mm a na vzdálenost 70 mm! Měřené místo je precizně označeno dvěma laserovými paprsky.

 • Přepínatelná optika pro měření vzdáleného pole (75:1) a měření na krátkou vzdálenost (1 mm, vzdálenost 70 mm)
 • Zvláště jasné označení laserovým křížem skutečného místa měření
 • Referenční přesnost +/-0,75 °C se superrychlou měřící technikou (skenování 100 ms)
 • Podsvícený displej (3-řádkový) se zobrazením °C, hodnoty min./max., mezní hodnoty alarmu a emisivity
 • Optický a akustický alarm při překročení hraniční hodnoty
 • Vstup pro TE sondu pro určení emisivity
 • Paměť přístroje pro 90 protokolů měření
 • PC-software pro archivaci a dokumentaci naměřených dat (součást dodávky)
 • Držák na stativ pro přímé měření (online) přes USB kabel (v rozsahu dodávky)
 • Dokumentace naměřených dat na místě tiskárnou protokolů testo
 • Hliníkový kufr pro měřící přístroj a příslušenství (v rozsahu dodávky)

testo 830-T3

Infra-teploměr s optikou na krátkou vzdálenost, vč. označení místa měření pomocí 2-bodového laseru, nastavitelná hraniční hodnota a alarm, připojitelná kontaktní teplotní sonda, vč. baterie.

Rozsahy měření: teplota infra od -20 do 400 °C, teplota dotyková od -50 do 500 °C.

Infrateploměr s optikou na krátkou vzdálenost a 2-bodovým laserovým označením místa měření se speciálně hodí pro měření povrchových teplot s malým průměrem. Pro kontaktní měření lze připojit externí sondu.

 • Malé měřené místo s průměrem 2 mm ve vzdálenosti 25 mm
 • Dotykové měření °C s připojitelnou sondou TE
 • Podsvícený displej
 • Akustický a optický alarm při překročení hraniční hodnoty
 • Určení stupně emisivity pomocí externí teplotní sondy
 • Dvoubodové laserové označení místa měření
 • Rychlé snímání naměřených hodnot (2 měření za sekundu)
 • Zobrazení aktuální hodnoty a podržené hodnoty
testo 925

Testo 925 je 1-kanálový teploměr (TE typu K), s optickým alarmem, možností připojení jedné rádiové sondy, vč. baterie a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: teplota od -50 do 1000 °C.

Jednokanálový teploměr pro připojení rychlých a spolehlivých termočlánkových sond. Bezdrátově, tzn. s přenosem naměřených dat pomocí rádiového signálu, lze v měřícím přístroji testo 925 připojit navíc jednu teplotní sondu. Optický alarm informuje o překročení hraničních hodnot. Aktuální naměřená data a také hodnoty max./min. je možno vytisknout na tiskárně protokolů Testo přímo na místě.

 • Jednokanálový měřící přístroj s možností připojení rádiové sondy
 • Široká paleta teplotních sond
 • Nepřetržité zobrazování hodnot max. a min.
 • Tlačítko HOLD pro podržení naměřené hodnoty
 • Ochranné pouzdro TopSafe, chrání před nečistotami a nárazem (příslušenství)
 • Podsvícení displeje
 • Při překročení hraniční hodnoty - optický i akustický alarm
testo 175-T1

Testo 175-T1 je záznamník teploty s interním senzorem, vč. nástěnného držáku a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: teplota od -35 do 70 °C.

Rychlý přehled o aktuální naměřené hodnotě, naposledy uložené hodnotě, hodnotě min./max., počtu překročení nebo podkročení hraniční hodnoty.

 • Zabezpečení dat i při vybité baterii
 • Dokumentace dat na místě rychlotiskárnou testo 575 (příslušenství)
 • Přenos dat do PC a vyhodnocení graficky a tabulkově
 • Na místě: reset a nový start
 • Dálkové napojení přes alarmový modem GSM
testo 810

Testo 810 je 2-kanálový teploměr s infrateploměrem pro měření povrchové teploty s laserovým označením měřeného místa a integrovaným NTC čidlem pro měření teploty okolního vzduchu; vč.ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu.

Rozsahy měření: teplota infra od -30 do 300 °C, teplota vzduchu od -10 do 50 °C.

Testo 810 měří teplotu vzduchu a současně bezdotykově, pomocí infračervených paprsků, povrchovou teplotu. Zaměření povrchu je pomocí laserového označení místa s optikou 6:1. Rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou povrchu se zobrazuje automaticky. Testo 810 je velmi ergonomický, malý a snadno se obsluhuje.

 

Stacionární přístroje

 

Měření průtoku stlačeného vzduchu
testo 6440

Testo 6440 – měření průtoku stlačeného vzduchu DN 15 – DN 50(1/2“ až 2“). 

Rozsahy měření:
DN 15 - 0,25 až 75 Nm3/hod.
DN 25 - 0,75 až 225 Nm3/hod.
DN 40 - 1,3 až 410 Nm3/hod.
DN 50 - 2,3 až 700 Nm3/hod.

Testo 6440 nabízí ve čtyřech stupních průměrů DN 15 (1/2“), DN 25 (1“), DN 40 (1 1/2“), DN 50 (2“) nejkompaktnější provedení měření, který spolu s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou poskytuje všechny potřebné výstupy signálů. Integrovaná vstupní a výstupní trasa média dovoluje optimální přesnost měření. Dva tepelné senzory vyrobené z keramiky a potažené ochranným sklem, vyvinuté speciálně pro použití v náročných podmínkách stlačeného vzduchu zapojené do Wheatstonova můstku nabízí současně robustnost a rychlou odezvu. Přístroj měří kalorimetrickou metodou normovaný
objemový průtok tlakového vzduchu (normovaný objemový průtok podle ISO 2533) a je nezávislý na procesním tlaku a teplotě – nevytváří trvalou tlakovou ztrátu.

testo 6446/47

Testo 6446 / testo 6447 – měření průtoku stlačeného vzduchu pro velké průměry potrubí DN65 – DN250 (21/2“ až 10“) – s možností vyjmutí sondy pod tlakem.

Rozsahy měření:
DN 65 - 6 až 2000 Nm3/hod.
DN 80 - 9 až 2750 Nm3/hod.
DN 100 - 15 až 4440 Nm3/hod.
DN 125 - 23 až 7000 Nm3/hod.
DN 150 - 33 až 10000 Nm3/hod.
DN 200 - 58 až 217500 Nm3/hod.
DN 250 - 92 až 27500 Nm3/hod.

Testo 6446/6447 je řada měřičů průtoku tlakového vzduchu navazující na řadu testo 6440 pro vetší světlosti potrubí, na přání i s montáží, umožňující vyjmutí sondy z potrubí pod tlakem. Tento způsob montáže nabízí širší možnost použití a údržby měřicího zařízení bez nutnosti odstavení výroby.

   
Měření zbytkové vlhkosti a rosného bodu stlačeného vzduchu
 

testo 6740

Testo 6740 – měření zbytkové vlhkosti stlačeného vzduchu.

Rozsahy měření: tlakový rosný bod od -60 do +30 Ctpd.

Testo 6740 je převodník rosného bodu určený pro měření zbytkové vlhkosti v systémech stlačeného vzduchu, řízení a kontrole sušiček stlačeného vzduchu, sledování vlhkosti stlačeného vzduchu ve vozidlech, sledování vlhkosti stlačeného vzduchu v mediciálních plynech. Maximální spolehlivost a dlouhodobou stabilitu zajišťuje mnohokrát osvědčený vlhkostní senzor testo s protokolovanou kontrolou při -40°Ctpd, teplotní senzor NTC a vysoká kvalita výroby. Přístroj umožňuje přepočet na další důležité veličiny zbytkové vlhkosti: °Ctpd, °CtA, ppmv. Komfortní obsluhu zajišťuje přístroj s displejem bez nutnosti použití dalších pomocných prostředků nebo bez displeje pomocí vnitřního rozhraní a škálovacího softwaru s adaptérem s výstupním analogovým signálem 4 … 20mA (dvouvodičové zapojení) a možností 2 spínacích výstupů (na přání) s hranicí sepnutí přednastavenou na 4/12 °Ctpd (volně nastavitelnou). Měřící rozsah teploty tlakového rosného bodu (zbytková vlhkost) - 60 až +30 °Ctpd při tlakovém rosném bodu t< 0°Ctpd je zobrazena teplota namrzání.

 

 

testo 6721

Testo 6721 - kontrola rosného bodu tlakového vzduchu 

Rozsahy měření: tlakový rosný bod od -30 do +30 Ctpd.

Testo 6721 je přístroj pro kontinuální kontrolu rosného bodu tlakového vzduchu díky níž lze předejít škodám způsobeným korozí, zamrznutím rozvodu nebo zařízení a mechanickému poškození kondenzátem. Přístroj lze použít jako součást sušičky, pneumatického stroje nebo nainstalovat na rozvod tlakového vzduchu. Přes externí rozhraní a USB adaptér umožňuje analyzační program P2A komunikaci s notebookem nebo počítačem, konfiguraci jednotek (°Ctpd/°Ftpd), nastavení dvou hraničních jednotek a hystereze, jednobodovou kalibraci přístroje, reset do továrního nastavení, test spínacích výstupů, paměť minima a maxima, historii konfigurace a kalibrace, provádět analýzu naměřených hodnot což zajišťuje optimální průběh a úsporu času při uvedení do provozu a údržbu. Všechny operace provedené programem P2A jsou registrovány v PC. Je možné uložit celé nastavení přístroje a díky tomu opakovat nastavení na více přístrojích s minimální časovou náročností.

   
Stacionární měření vlhkosti a teploty
 

hygrotest 600/650/650 H2O2

Hygrotest 600 je standardní měřící převodník pro měření teploty a vlhkosti. Řada převodníků testo 600 je vhodná především tam, kde je nutné stále měřit a regulovat teplotu a vlhkost. Typickými oblastmi použití jsou odvlhčovače vzduchu, lakovací zařízení, klimatizační technika, klimatizační skříně, výroba potravin a skladování. Montáž je možná jak na stěnu (600 WH/WHT), vzduchotechnického kanálu (600 DH/DHT) nebo se sondou na kabelu (600 PHT) s výstupními analogovými signály pro vlhkost a teplotu. Na přání jsou k dispozici verze s displejem i bez displeje, analogovými výstupy (spínacími např. alarmovými výstupy) a rozhraním RS485.

Rozsahy měření: vlhkost od 0 do 100 % RH, teplota od -20 do 120 °C.

Hygrotest 650 je průmyslový měřící převodník pro přesné měření teploty a vlhkosti. Typickými oblastmi použití jsou čisté prostory, výroba polovodičů, automobilový průmysl, zkušebny motorů, lakovny, sušárny apod.
Měřící převodníky série hygrotest 650 mají na přání přesnost ±1 %rv. Velmi robustní, lehce udržovatelné kovové pouzdro chrání spolehlivě přístroj před okolními vlivy. Délku kabelu i vlastní sondy je možné přizpůsobit požadavku odběratele. Sonda a senzor jsou teplotně odolné do +180 °C. Pomocí naprogramovaného Mollierova diagramu přístroj umí dopočítat i další závislé veličiny, jako rosný bod, absolutní vlhkost, stupeň vlhkosti, teplotu vlhkého teploměru. . Montáž je možná jak na stěnu (650 WHT), vzduchotechnického kanálu (650 DHT) nebo se sondou na kabelu (650 HP/PHT) s výstupními analogovými signály pro vlhkost a teplotu. Na přání jsou k dispozici verze s displejem i bez displeje, analogovými výstupy (spínacími např. alarmovými výstupy) a rozhraním RS485.

Rozsahy měření: vlhkost od 0 do 100 % RH, teplota od -40 do 180 °C.

Hygrotest 650 H2O2 je průmyslový převodník pro měření vlhkosti v atmosféře peroxidu vodíku. hygrotest testo 650 G8 H8 umožňuje měření smíšeného rosného bodu (smíšený rosný bod (°Ctm/°Ftm) je rosný bod, který vzniká ze směsi parciální tense par vody (H2O) a peroxidu vodíku (H2O2)) přímo ve výrobním procesu, takže je možné kontrolovat vzdálenost rosného bodu i během fáze sterilizace H2O2. Montáž je možná jak na stěnu (650 WHT), vzduchotechnického kanálu (650 DHT) nebo se sondou na kabelu (600 PHT), filtrem G8 pro měření v atmosféře H2O2 a vyhřívaným teplotním senzorem HP s výstupním signálem 0…20/4…20 mA nebo 0…1/0…10V pro %rv, °Ctd, g/kg, g/mł, °Cwb,°Fwb( volně škálovatelný) pouze pro fáze bez vstupu H2O2 a dvěma výstupy pro fáze se vstupem H2O2 0…20mA nebo 0…1/0…10V (volně škálovatelný) pro°C, °F a 0…20/4…20mA nebo 0…1/0…10V (volně škálovatelný) pro °Ctm, °Ftm. Na přání jsou k dispozici verze s displejem i bez displeje a rozhraním RS485.

testo 6621

Testo 6621 je převodník vlhkosti pro oblast klima pro použití v místnosti nebo vzduchotechnickém kanálu.

Rozsahy měření: vlhkost od 0 do 100 % RH, teplota od -20 do 70 °C.

Převodník testo 6621 je ihned po dodání schopný provozu. Pro profesionální použití je k dispozici uživatelsky počítačový program s možností konfigurace jednotek a škálování, kalibrace (jednobodová, dvoubodová, nastavení analogového výstupu), resetu do továrního nastavení, testu analogových výstupu, hodnoty minima a maxima, zobrazení historie konfigurace a kalibrací (počítač registruje všechny změny provedené prostřednictvím programu P2A) a možností zobrazení sériového čísla a čísla firmwaru. Je možné uložit celé nastavení přístroje a díky tomu opakovat nastavení na více přístrojích s minimální časovou náročností. Na přání jsou k dispozici verze displejem i bez displeje.

   

Stacionární měření nízkých diferenčních tlaků

 

testo 6340

Testo 6340 je převodník pro měření nízkých diferenčních tlaků v čistých prostorech.

Definované tlakové rozdíly mezi čistými prostory a okolními místnostmi přispívají k dodržení stabilní kvality ve farmaceutických firmách, v místnostech s plnicí linkou pomáhají udržet hygieničnost balení potravinářských a farmaceutických výrobků v nemocnicích a výzkumných laboratořích zabraňují šíření choroboplodných zárodků a prachu.Velkou roli při měření nízkých tlaků (měřící rozsah 10 Pa nebo 50 Pa) hraje stabilita nulového bodu. Proti běžným převodníkům P, u kterých je doporučováno časté manuální nulování, jsou nové tlakové převodníky testo 6341 a testo 6343 vybaveny nulováním automatickým. Mikroprocesor tak pravidelně automaticky koriguje nulový signál - výsledkem je nejvyšší možná stabilita měření.

Typová řada převodníků testo 6340:

 • testo 6341: 0...10 Pa, s automatickým nulováním, bez displeje
 • testo 6342: 0...50 Pa, bez displeje
 • testo 6343: 0...10 Pa, s automatickým nulováním, s displejem
 • testo 6344: 0...50 Pa, s displejem

 

 
CHEMAX - tisk bezpečnostních etiket a evidence bezpečnostních listů
 
CHEMAX

Vyzkoušejte si tisk bezpečnostních etiket na vaše chemikálie v aplikaci CHEMAX

hydrogen : aluminium lithium hydride : sodium hydride : calcium hydride : lithium : n-hexyllithium : (2-methylpropyl)lithium; isobutyllithium : beryllium : beryllium oxide : boron trichloride : boron tribromide : trimethyl borate : dibutyltin hydrogen borate : boric acid : tetrabutylammonium butyltriphenylborate : N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate : disodium tetraborate pentahydrate : diethylmethoxyborane : 4-formylphenylboronic acid : sodium perborate : carbon monoxide : phosgene : carbon disulphide : calcium carbide : thiram (ISO) : hydrogen cyanide ...% : antu (ISO) : 1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate : 5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate : carbaryl (ISO) : ziram (ISO) : metam-sodium (ISO) : nabam (ISO) : diuron (ISO) : propoxur (ISO) : aldicarb (ISO) : aminocarb (ISO) : di-allate (ISO) : barban (ISO) : linuron (ISO) : decarbofuran (ISO) : mercaptodimethur (ISO) : proxan-sodium (ISO) : carbofuran (ISO) : dinobuton (ISO) : dioxacarb (ISO) : formetanate (ISO) : monolinuron (ISO) : metoxuron (ISO) : pebulate (ISO) : pirimicarb (ISO) : benzthiazuron (ISO) : promecarb (ISO) : sulfallate (ISO) : dimethylcarbamoyl chloride : monuron (ISO) : isoproturon (ISO) : methomyl (ISO) : bendiocarb (ISO) : bufencarb (ISO) : ethiofencarb (ISO) : dixanthogen : 1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate : ferbam (ISO) : formetanate hydrochloride

29.2.2016 ETeam


Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratořEuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk