EKOHELP

Katalog odpadů

Top  Previous  Next

Katalog odpadů: 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a  podobné živnostenské,  průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběru

KATALOG ODPADŮ > Katalog odpadů: 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

 

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

 

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadu uvedených v podskupině 15 01)

 

20 01 01

Papír a lepenka

 

20 01 02

Sklo

 

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

 

20 01 10

Oděvy

 

20 01 11

Textilní materiály

 

20 01 13*

Rozpouštědla

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 14*

Kyseliny

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 15*

Zásady

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 17*

Fotochemikálie

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 19*

Pesticidy

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 25

Jedlý olej a tuk

 

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

 

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

 

20 01 31*

Nepoužitelná cytostatika

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 32*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 33*

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

 

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

 

20 01 37*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

 

20 01 39

Plasty

 

20 01 40

Kovy

 

20 01 41

Odpady z čištění komínů

 

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

 

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

 

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

 

20 02 02

Zemina a kameny

 

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

 

20 03

Ostatní komunální odpady

 

20 03 01

Směsný komunální odpad

 

20 03 02

Odpad z tržišť

 

20 03 03

Uliční smetky

 

20 03 04

Kal ze septiků a žump

 

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

 

20 03 07

Objemný odpad

 

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené

 

Hledat chemické látky  Registr chemických látek CHEMAX  Seminář  EKOHelp - ekologický software  Bezpečnostní list