EKOHELP

Katalog odpadů

Top  Previous  Next

Katalog odpadů: 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

KATALOG ODPADŮ > Katalog odpadů: 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

 

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

 

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

 

17 01 01

Beton

 

17 01 02

Cihly

 

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

 

17 01 06*

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

 

17 02

Dřevo, sklo a plasty

 

17 02 01

Dřevo

 

17 02 02

Sklo

 

17 02 03

Plasty

 

17 02 04*

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

Vytvořit ILNO a etikety

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

 

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahující dehet

Vytvořit ILNO a etikety

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

 

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

Vytvořit ILNO a etikety

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

 

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

 

17 04 02

Hliník

 

17 04 03

Olovo

 

17 04 04

Zinek

 

17 04 05

Železo a ocel

 

17 04 06

Cín

 

17 04 07

Směsné kovy

 

17 04 09*

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

Vytvořit ILNO a etikety

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

 

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina

 

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

 

17 05 05*

Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

17 05 06

Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

 

17 05 07*

Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

 

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

 

17 06 01*

Izolační materiál s obsahem azbestu

Vytvořit ILNO a etikety

17 06 03*

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

 

17 06 05*

Stavební materiály obsahující azbest

Vytvořit ILNO a etikety

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

 

17 08 01*

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

Vytvořit ILNO a etikety

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

 

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

 

17 09 01*

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

Vytvořit ILNO a etikety

17 09 02*

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

Vytvořit ILNO a etikety

17 09 03*

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

Vytvořit ILNO a etikety

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 

Hledat chemické látky  Registr chemických látek CHEMAX  Seminář  EKOHelp - ekologický software  Bezpečnostní list