Eurokatalog    

LABIO a.s.    

 

Kontaktní informace:

Heyrovského nám. 2, 162 01 Praha 6 Petřiny

Telefon: +420 235 360 074
Fax: +420 235 360 074
Email: sales@labio.com
http://www.labio.cz

Profil společnosti:
Vývoj, výroba a prodej laboratorních přístrojů:
  • Kapalinová chromatografie (Chromatografická čerpadla, Detektory pro LC, Injektory, sběrače, termostaty, Analytické chromatografy, Flash chromatografie, Preparativní systémy, Data a software pro LC)
  • Plynová chromatografie (Chromatografy GC 82, Chromatograf GC 82NEL, Autosampler ASG40, Termodesorbce TD05, Striping ST03, Datastanice Clarity)
  • Sorbenty a kolony (Sorbenty Biospher PSI, Analytické kolony, Preparativní kolony)
  • Termostatované lázně (Cirkulační lázně, Velkoobjemové lázně, Speciální lázně)
  • Sušení, třepání, klimatizace (Laboratorní sušárny, Rotační třepačky, Klimatizované skříně)
  • Měření a regulace ( PH-metry a ionometry, Regulátory teploty a tlaku, Dávkovače kapalin, pipety, Spektrofotometry)
  • Laboratorní a průmyslová čerpadla (Pístová čerpadla, Peristaltická čerpadla)

 

   více informací získáte na  www.EuroChem.cz