chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
Legislativní předpisy - A - Chemické látky a přípravky

Přehled předpisů

Přímo uplatnitelný předpis Evropské unie

Chemické látky a přípravky na pracovištích

Oblast prevence závažných havárií

18.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - B - Odpadové hospodářství

Přehled předpisů

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie

18.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - C - Využití a ochrana vod

Přehled předpisů

Oblast vodovodů a kanalizací

Ostatní

18.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - D - Ochrana ovzduší

Přehled předpisů

Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

18.3.2009 ETeam
Legislativní předpisy - G - Environmentální management

Základní normy

 • ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návrhem pro použití

 • ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

Auditování

 • ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

Podpůrné normy

 • ČSN ISO 14 015:03 – Environmentální management – Environmentální posuzování míst a organizací

 • ČSN ISO 14 020:02 – Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady

 • ČSN ISO 14 021:00 – Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

 • ČSN ISO 14 024:00 – Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy

 • ČSN ISO/TR 14 025:06- Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III

 • ČSN EN ISO 14 031:00 – Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice

 • ČSN EN ISO 14 040:06 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova

 • ČSN EN ISO 14044:06 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

 • ČSN P ISO TS 14048:03 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

 • ČSN 01 0962:03 - Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu

 • ČSN ISO 14063:07 - Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

 • ČSN ISO 14 047:04 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 042

 • ČSN ISO/TR 14 049:01 – Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Příklady aplikace ISO 14 041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

 • ČSN EN ISO 14 050:04 – Environmentální management – Slovník

18.3.2009 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
Příručka ekologa - vstup pro registrované klienty

Zobrazit 
Příručku ekologa ONLINE

Příručku ekologa ONLINE zobrazíte po přihlášení v pravém rohu obrazovky a volbou položky Příručka ekologa z horního menu. 

Zapomenuté heslo

Jestli jste zapomněli svoje heslo, rádi vám ho zašleme na váš registrační email. Zaslat heslo>>

Odebírat
Příručku ekologa ONLINE

Pokud jste si ještě nepřihlásili odběr Příručky ekologa, můžete tak učinit zde>>

12.12.2008 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk