chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

Nepřehlédněte
 
Inzerce v EKOnovinách

Reklama v měsíčníku EKOnoviny

Měsíčník EKOnoviny poskytuje čtenářům aktuální informace z oblasti životního prostředí a zákonných povinností ve vztahu ke správním orgánům. Jedná se o moderní elektronickou publikaci eBook, které je čtenářům zasílána elektronickou poštou. Podnikový ekolog a bezpečnostní technik zde naleznou ty nejpodstatnější informace a povinnosti pro svou práci, které by jinak museli pracně hledat v nepřeberném množství zákonů, vyhlášek a nařízení. Z tohoto množství dokumentů upozorňujeme vždy na to podstatné a osvobozujme naše čtenáře od zdlouhavých procesů, které museli v minulosti vykonávat vlastními silami.

Měsíčník EKOnoviny nabízí inzerentům reklamní prostředek pro cílené oslovení osob, které zastávají ve firmách pozice technický ředitel, podnikový ekolog, autorizovaná osoba, odpadový hospodář, manager enviromentálních systémů řízení a osobám odpovědným za vztah podniku k životnímu prostředí a BOZP. 

CÍLENÁ reklama působí na přesně určenou skupinu čtenářů 

Inzerce v EKOnovinách má ve srovnání s klasickými tištěnými publikacemi jednu nespornou výhodu a tou je INTERAKTIVITA – čtenář je kliknutím na zobrazený inzerát přesměrován na webovou stránku inzerenta, kde jsou mu nabídnuty propagované produkty. Chcete-li zvýšit podvědomí o značce, kterou propagujete, potom vám nabízíme i tuto specifickou formu reklamy. Výhodou aktivní reklamy je její existence ve starších číslech EKOnovin, kde již neplatíte žádné poplatky a čtenářům je zobrazována při procházení archivu. Dále jsou všechny články s reklamou otevřeny pro indexování internetovými vyhledavači (Google, Seznam atd.) a následně zobrazovány čtenářům při vyhledávání na těchto serverech. Reklama je tedy funkční i po dlouhé době. 

AKTIVNÍ reklama pracuje nepřetržitě pro vás 

Tento jedinečný Email marketingový nástroj vám umožní ke všem typům inzerce připojit vlastní PR článek, kde představíte nabízené produkty s odkazem na vaše webové stránky. Inzerujte v aktuálním vydání měsíčníku EKOnoviny a poté ZDARMA v archivu EKOnovin. Zaplatíte tedy pouze jednou a reklama působí na vaše zákazníky stále.  

Počet pravidelných čtenářů EKOnovin je 1800


3 důvody proč inzerovat v měsíčníku EKOnoviny
 • reklama je AKTIVNÍ - oslovíte vaší cílovou skupinu interaktivně
 • reklama není časově omezena a PRACUJE STÁLE bez dalších investic
 • reklama je CÍLENÁ a zasahuje přesně definovanou cílovou skupinu

3 možnosti jak inzerovat

 • standardní bannerová reklama B1, B2, B3 a textová inzerce
 • zveřejnění PR článků
 • partnerství EKOnovin

3 inzertní balíčky aneb naplánovali jsme za vás

 • inzerujte za 4.900 Kč a oslovíte 1800 klientů, zveřejníte PR článek, zveřejníte reklamní banner B1 - viz obrázek a hypertextový odkaz
   
 • inzerujte za 9.900 Kč a oslovíte 1800 klientů, zveřejníte PR článek, zveřejníte reklamní bannery B1 a B2  - viz obrázek a hypertextový odkaz
   
 • inzerujte za 14.900 Kč a stanete se Partnerem EKOnovin, oslovíte 1800 klientů, zveřejníte PR článek, zveřejníte reklamní bannery B1, B2 a B3 a  logo Partnera EKOnovin s aktivním odkazem na vlastní www stránky

Ukázka vydání EKOnovin s reklamní plochou B1,B2 a B3


 

 

9.2.2007 et
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk